Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SAFD4 Z 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Studenti:

●získají informace potřebné k napsání diplomové práce a prostor ke konzultacím o problematice magisterských státních zkoušek,

●aktivně pracují na rozvoji tématu své diplomové práce.

Forma studia

seminář, řízený dialog

Předpoklady a další požadavky

Seminář nemá žádné zvláštní požadavky

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem semináře je poskytnout studentům katedry všechny informace, které potřebují k napsání teoretické magisterské diplomové práce.

Obsah výuky

Seminář slouží k tomu, aby posluchači získali všechny potřebné informace k napsání teoretické magisterské diplomové práce a k vytvoření Absolventského filmu. Letní semestru slouží k průběžným konzultacím nad vznikající teoretickou magisterskou diplomovou prací. Posluchači se rovněž seznamují s některými již dříve napsanými diplomovými pracemi absolventů katedry.

Výuka se zabývá i tematickými okruhy, které jsou součástí ústní zkoušky na SZZ:

-animovaný film jako specifický druh dramatického umění

-tropy v animovaném filmu

-předmět animovaného filmu

-počátky animace ve světě

-animace zemí střední a východní Evropy

-ruská animace

-National Film Board of Canada

-česká škola animovaného filmu

Doporučená nebo povinná literatura

Na webových stránkách AMU jsou veškeré metodologické informace k teoretickým diplomovým pracem.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje za aktivní účast na semináři.

Poznámka

bez poznámek

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů