Celovečerní animovaný film a seriál 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309CAFS2 zkouška 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Obsah

Obsah výuky

Možnosti animace – Mgr. Eliška Děcká, PhD. – prvních 12 hodin:

Po obsahové stránce se budou jednotlivé hodiny věnovat těmto konkrétním oblastem a případům zapojení animace do vzniku (nejen) audiovizuálního kreativního díla:

Animace ve světě celovečerní audiovizuální tvorby (různá zapojení animačních nástrojů do celovečerní hrané, dokumentární i experimentální tvorby) 4 hodiny

Animace ve světě sérií a cyklů (nástroje animace při tvorbě charakterů, svébytných fikčních světů, humor, stereotypy) 4 hodiny

Animace v online světě (gify, reklamy, informační grafiky, web series, počítačové hry atd.) 2 hodiny

Animace ve světě tam venku (potenciál využití animace ve veřejném prostoru: videomapping, grafický design, komunitní projekty atd.) 2 hodiny

Produkce a praxe – Jaromír Kallista – druhých 12 hodin:

  1. Definice obecných a technických pojmů,
  2. Individuální přístup výrobce k výběru a tvorbě projektu,
  3. Právní rámec výroby animovaných filmů,
  4. Principy rozpočtování animovaných filmů,
  5. Distribuce a šíření animovaných filmů.

Výuka se zabývá i tematickými okruhy, které jsou součástí ústní zkoušky na SZZ:

animovaný film jako kinetická forma výtvarného umění

současná česká animace

přesahy animace do hraného a dokumentárního filmu

nezávislí američtí tvůrci

animace zemí západní Evropy

„nová vlna“ české animace

Cíl výuky

Cílem výuky je motivovat posluchače k vnímání animace jako moderního, neustále se vyvíjejícího, interdisciplinárního média, které má bohatý potenciál začlenit se do mnoha souvisejících, nejen audiovizuálních, kreativních oblastí v současném světě. Cílem je rovněž seznámit posluchače s aktuální dobrou praxí, uvést tyto pozitivní příklady do aktuálního společenského kontextu a v neposlední řadě také vybídnout posluchače k zamyšlení nad možnými přínosy i riziky takového začlenění/využití/zneužití animace. Dalším cílem je seznámení studentů s profesionální produkcí a současnou praxí animovaného filmu.

Výsledky učení

Výsledky výuky

Posluchači budou po absolvování výuky znát základní přehled aktuální dobré praxe zapojení animace do různých příbuzných kreativních odvětví

Posluchači budou po absolvování výuky seznámeni s širokým potenciálem animace v dnešním mediálním světě i z teoretického hlediska, skrze studium akademických pramenů z oblasti animačních studií.

Posluchači budou po absolvování výuky schopni samostatného uvažování o možnostech animačního média včetně schopnosti nacházet vlastní kreativní řešení v rámci jednotlivých případů zapojení animace.

Posluchači budou seznámeni s profesionální produkcí a současnou praxí animovaného filmu.

Cíl výuky

Cílem výuky je motivovat posluchače k vnímání animace jako moderního, neustále se vyvíjejícího, interdisciplinárního média, které má bohatý potenciál začlenit se do mnoha souvisejících, nejen audiovizuálních, kreativních oblastí v současném světě. Cílem je rovněž seznámit posluchače s aktuální dobrou praxí, uvést tyto pozitivní příklady do aktuálního společenského kontextu a v neposlední řadě také vybídnout posluchače k zamyšlení nad možnými přínosy i riziky takového začlenění/využití/zneužití animace. Dalším cílem je seznámení studentů s profesionální produkcí a současnou praxí animovaného filmu.

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Literatura

Vicky Smith & Nicky Hamlyn. Experimental and Expanded Animation. London: Palgrave Macmillan, 2018. ISBN 978-3-319-73872-7

Meike Uhrig (ed.). Emotions in Animated Film. London: Routledge, 2018. ISBN 978-1-138-30328-7.

Annabelle Honess Roe. Animated Documentary. London: Palgrave Macmillan, 2013. ISBN 978-1-349-43709-2.

Suzanne Buchan (ed). Pervasive Animation. London: Routledge, 2013. ISBN: 978-0-415-80724-1

Suzanne Buchan , David Surman a Paul Ward (eds). Animated „worlds". London: John Libbey Publishing, 2006. ISBN 978-0-86196-661-5.

Sylva Poláková, Martin Mazanec. Katalog událostí českého pohyblivého obrazu I., II. / Jiné vize 2000–2010. Olomouc: PAF, 2011. ISBN 978-80-904515-7-5.

Jonathan Murray & Nea Ehrlich. Drawn from Life. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019. ISBN 978-0-7486 9412-9

Ladislav Kesner, Colleen M. Schmitz (eds.). Obrazy mysli – mysl v obrazech. Brno: Moravská galerie v Brně, 2011. ISBN 978-80-7027-239-8.

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k tématu. Konkrétní povinné texty budou posluchačům pravidelně zasílány elektronicky před každou hodinou.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách, četba zadaných textů a následná diskuze o nich i o v hodině promítnutých filmech.

Na závěr semestru absolvují posluchači zkoušku formou sepsání krátkého vlastního textu/eseje na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
PAVLÁTOVÁ M.
13:10–15:35
(paralelka 1)
Více přednášejících, rozpis obdržíte na začátku zimního semestru. Výuka proběhene v rámci 8 týdnů.
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Michaela PAVLÁTOVÁ Učebna KAT 415
Lažanský palác
Více přednášejících, rozpis obdržíte na začátku zimního semestru. Výuka proběhene v rámci 8 týdnů. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů