Celovečerní animovaný film a seriál 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309CAFS1 ZK 2 28 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 22 až 32 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Posluchači se seznámí s dlouhometrážní celovečerní a seriálovou animovanou tvorbou jak po stránce scenáristické a dramaturgické, tak po stránce režijní a realizační prostřednictvím pohledu různých autorů - režisérů. Srovnají různé přístupy a zkušenosti jednotlivých pedagogů - tvůrců. Vytvoří projekt animovaného seriálu, napíšou pilotní scénář a navrhnou výtvarné řešení. Celý projekt odprezentují na závěrečném pitching forum.

Cíl výuky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou celovečerního animovaného filmu a animovaného seriálu. Výuka je zaměřena na scenáristickou, dramaturgickou a realizačně režijní stránku těchto médií.

Forma studia

Prezenční

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Obsah výuky

Scénář a dramaturgie - Prof. Jiří Kubíček – prvních 14 hod.:

Celovečerní animovaný film:

Animovaný seriál:

o Téma,

o Námět (synopse)

o Filmová povídka (treatment, outline)

o Scénář (script).

o Explikace,

o Prezentace (pitching),

o Pilotní scénář.

Režie a realizace – druhých 14 hodin:

Před každou přednáškou studenti shlédnou film/seriál, který s nimi bude v následující hodině pedagog rozebírat. Přednášející seznámí studenty se svým přístupem, zkušenostmi, dá jim nahlédnout do tvůrčího procesu tvorby celovečerního filmu / seriálu, upozorní je na úskalí.

  1. Doc. akad. mal. Michaela Pavlátová - Úvod do problematiky, formy, jednotlivé příklady, přehled. Více autorský přístup, producentský film, úloha režiséra, různá pojetí /zapojení osoby režiséra do projektu, funkce, odlišnosti, zapojování se do dalších složek vedle samotné úlohy režiséra (scénář, výtvarno, animace). Umělecká část a realizační část (prezentace, animatik, příprava pro produkci filmu, vstupování režiséra do jednotlivých složek výroby).
  2. Doc. akad. mal. Michaela Pavlátová – celovečerní film My Sunny Maad.
  3. Akad. mal. Pavel Koutský – celovečerní film Husiti, série No Comment, večerníčkové seriály P. Koutského.
  4. Doc. MgA Aurel Klimt – celovečerní filmy Lajka a Fimfárum Jana Wericha.
  5. MgA Kateřina Karhánková, MgA Alexandra Májová – mezinárodní seriálová tvorba, seriál Mlsné medvědí příběhy – režie. Seznámení studentů s výtvarnou přípravou k seriálu, jak probíhá a jak se nastavuje layout pro seriál (jak layout ovlivní animaci, jaké technické a jiné parametry jsou u layoutu důležité, z čeho layout vychází atd.) Poukaz na to jaké prvky z probrané látky mohou studenti využít už při přípravě svých filmů.
  6. MgA Kateřina Karhánková, MgA Alexandra Májová – Mlsné medvědí příběhy – pracovní postup. Tato lekce shrnuje popis výrobní struktury a takzvané - pipeline - tedy výrobního systému a jak u seriálu funguje, jaké zahrnuje profese atd.
  7. Doc. akad. mal. Michaela Pavlátová – shrnutí všech přednášek, srovnání přístupů jednotlivých tvůrců.

Výuka se zabývá i tematickými okruhy, které jsou součástí ústní zkoušky na SZZ:

problematika storyboardu

problematika zvuku v animovaném filmu

animační technologie plošné a prostorové

žánry animovaného filmu

cyklické formy animace

CGI animace v USA

japonská animace

Cíl výuky

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s problematikou celovečerního animovaného filmu a animovaného seriálu. Výuka je zaměřena na scenáristickou, dramaturgickou a realizačně režijní stránku těchto médií.

Doporučená nebo povinná literatura

Ukázky z českých i zahraničních animovaných seriálů

Ukázky z celovečerních animovaných filmů

ARONSON, Linda, 1950: Scénář pro 21. století [tištěný text] / Linda Aronsonová ; [z angl. originálu přeložila Michaela Graeberová]. -- Praha : Akademie múzických umění v Praze 2014. -- 337 s. -- Originál: 21st Century Screenplay. A comprehensive guide to writing tomorrow's films. -- Obsahuje rejstřík. -- ISBN 978-80-7331-314-2

Jeffrey SCOTT – How to write for animation – Abrams Press 2003 – 224 s. – ISBN 978-1585674282

Philip PARKER – The Art & Science of Screenwritingt – Intellect Ltd 2006 – 224 s. – ISBN 978-1841509655

Hodnoticí metody a kritéria

Známka se uděluje za vytvoření projektu animovaného seriálu

Poznámka

Žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů