Zjednodušený studijní plán Animovaná tvorba - magistr_2021

Katedra animované tvorby

Studijní program: Animovaná tvorba

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
309ANIH1 Animace + herec 1 ZK 7
309DAS4 Dílna (scénář) 4 Z 1
309DIM1 Dílna (tvůrčí seminář) 1 Z 1
309HRT3 Herectví 3 - Animace a herec Z 1
309SAFD1 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 1 Z 1
309SH1 Seminář s hostem 1 Z 1
309VV7 Vizuální vyjadřování 7 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 16
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AFMM1 Absolventský film 1 (scénář) ZK 5
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
309ANIH2 Animace + herec 2 ZK 20
309CAFS1 Celovečerní animovaný film a seriál 1 ZK 2
309DAS5 Dílna (scénář) 5 Z 1
309DIM2 Dílna (tvůrčí seminář) 2 Z 1
309KLM1 Klauzurní zkouška 1 ZK 1
309SAFD2 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 2 Z 1
309SH2 Seminář s hostem 2 Z 1
309SKP3 Soustředění KAT v Poněšicích 3 Z 1
309VB Video Backstage Z 2
309VV8 Vizuální vyjadřování 8 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 39
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 5
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AFMM2 Absolventský film 2 (výprava) ZK 7
309CAFS2 Celovečerní animovaný film a seriál 2 ZK 2
309DAS6 Dílna (scénář) 6 Z 1
309DIM3 Dílna (tvůrčí seminář) 3 Z 1
309PTCH3 Pitching 3 Z 1
309SAFD3 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 3 Z 1
309SH3 Seminář s hostem 3 Z 1
309VV9 Vizuální vyjadřování 9 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 15
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
309AFMM3 Absolventský film 3 (realizace) Z 25
309DAS7 Dílna (scénář) 7 Z 1
309DIM4 Dílna (tvůrčí seminář) 4 Z 1
309SAFD4 Seminář k absolventskému filmu a diplomové práci 4 Z 1
309VV10 Vizuální vyjadřování 10 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 29
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
309PP Pedagogická praxe KAT Z 5
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Volitelné předměty Mgr - pouze pro KAT
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KAT
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
výběr ze skupiny Moduly KAT
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60