Dílna (tvůrčí seminář) 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DIM2 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvořit kreativní prostor pro posluchače magisterského studia, v němž mohou konzultovat veškerou problematiku, která se týká realizace cvičení Animace a herec a Absolvenského filmu.

Forma studia

Řízený dialog, diskuse a analýza ukázek z animovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerektivzity a korektivity k tomuto předmětu

Obsah kurzu

V 1. mgr. ročníku je hlavní náplní semináře práce na filmu s účastí herce a příprava scénáře magisterského filmu. Dále budou posluchači seznámeni s bohatostí tvůrčích přístupů mimo hlavní proud běžné produkce animovaných filmů.

Ve 2. mgr. ročníku je hlavním úkolem posluchačů realizovat magisterský film a teoretickou práci.

Doporučená nebo povinná literatura

Nejsou žádné studijní materiály k tomuto předmětu

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita v semináři, postup práce na autorském projektu

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů