Dílna (tvůrčí seminář) 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DIM2 Z 1 28 hodiny DÍLEN za celý semestr (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky dílny

Student:

Forma studia

Řízený dialog, diskuse a analýza ukázek z animovaných filmů

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné prerektivzity a korektivity k tomuto předmětu

Obsah kurzu

Cíl dílny

Cílem je být nápomocen studentovi a pomoci mu vést ho k co nejlepšímu ztvárnění jeho záměru.

Obsah dílny

Student si vybírá pedagoga, který mu povede přípravu a realizaci jeho cvičení Animace + herec.

Seminář nabízí individuální konzultace uměleckého i praktického rázu nad připravovaným filmem I. magisterského ročníku. Pedagog se studentem konzultuje scénáristické, výtvarné, režijní zpracování filmu, kombinaci herce s animací, rozebírá se animatik, technické provedení, produkce i postprodukce filmu.

Profily pedagogů

Michaela Pavlátová – odbornice na kreslenou charakterovou výtvarně náročnou animaci,

Pavel Koutský – odborník na dynamickou kreslenou animaci, která pracuje s velkou nadsázkou a na totální animaci,

Libor Pixa – odborník na CGI grafiku a na 3D počítačovou animaci,

Aurel Klimt – odborník na stop-motion prostorovou animaci a na poloplastickou animaci,

Michael Carrington – odborník na stop-motion plošnou i prostorovou animaci,

Ondřej Javora – odborník na digitální a kreslenou animaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Animované filmy našich renomovaných tvůrců: Barta, Pojar, Švankmajer, Trnka, Zeman

Světová animovaná tvorba oceňovaných tvůrců i současné filmy

VALUŠIAK, Josef. Základy střihové skladby. 5. vydání. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2017. 142 stran. ISBN 978-80-7331-455-2 · ilustrace

FURNISS, Maureen, 1999. Art in motion: animation aesthetics. Repr. London: John Libbey. ISBN 1864620390.

MCCLOUD, Scott, MARTIN, Mark, ed., 1994. Understanding comics. New York, N.Y.: Harper Perennial. ISBN 0-06-097625-X.

Frank Thomas and Ollie Johnston - The Illusion of Life - Disney Animation

Richard Willimas - The animator's survival kit

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální diskuse nad vypracovaným storyboardem, animatikem, samotnou animací, práce na dokončování filmu, na postprodukci. Hodnotí se aktivní přístup studenta, jeho zapojení v diskuzi, zapracování námětů vzniklých v diskuzi, systematická práce na zvoleném projektu. Zápočet uděluje vyučující pedagog.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů