Video Backstage

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309VB Z 2 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledek předmětu

Studenti vytvoří testovací setupy, na jejichž základě je možné ověřit funkčnost teoretických znalostí. Studenti si otestují vytvořené podklady a znalosti pro jejich závěrečnou práci, která bude realizovaná v předmětu „Videomapping – cvičení“ v dalším semestru výuky.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Obsah výuky

Během semestru teoreticky probereme základy video techniky a techniky přidružené k tvorbě video projekcí. Dále se budeme prakticky věnovat výuce základních softwarových nástrojů na tvorbu projekcí.

Úvod

Jádro

Cíl předmětu

Rozhled a ujasnění technologických postupů při práci s digitálním obrazem v projekční praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

KUBA, Petr, VÍT, Vladimír: Televizní technika, vydal: BEN - technická literatura, 2003, 208 str., ISBN: 80-86056-88-0, EAN: 9788086056883

Murray, James D.; VanRypen, William: Encyclopedia of graphics file formats O´Reilly 1995, 2005 .ISBN-13: 978-1565920583, ISBN-10: 1565920589

D.Franklin: Flash MX Macromedia 2008.

BERÁNEK, Petr. Digitální video v praxi: [podrobný průvodce]. 2., zcela přeprac. Vyd. Praha: Mobil Media, 2003. ISBN 80-865-9334-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická na základě vytvořených startovacích setupů

Poznámka

Žádná poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů