Seminář s hostem 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SH2 Z 1 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

-Studenti rozvíjejí kritické myšlení,

-Studenti získávají přehled o uměleckých oborech, ekonomickém a politickém dění ve vztahu k animované tvorbě,

-Studenti kultivují své dialogické schopnosti.

Cíl výuky

Cílem otevřeného semináře je seznámit studenty s významnými osobnostmi uměleckého i společenského života a umožnit jim otevřenou diskusi s nimi.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Obsah výuky

Na seminář s hostem jsou jednou za 2 týdny zváni umělci, producenti, pedagogové, vědci, představitelé společenského života a další pozoruhodné osobnosti, pro něž je charakteristický vztah k médiu animace. Studenti s nimi besedují v otevřené a neformální řízené diskusi.

Cíl výuky

Cílem otevřeného semináře je seznámit studenty s významnými osobnostmi uměleckého i společenského života a umožnit jim otevřenou diskusi s nimi.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

70% prezence a aktivní účast na diskuzi s hosty semináře

Poznámka

Žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů