Herectví 3 - Animace a herec

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HRT3 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti budou mít požnost poznat tvůrčí proces z pozice herce i z pozice režiséra. Naučí se v obou těchto pozicích vzájemně komunikovat, formulovat své požadavky, zbavit se přirozeného ostychu ve vztahu k druhé osobě.

Forma studia

seminář a cvičená

Předpoklady a další požadavky

Studenti budou mít požnost poznat tvůrčí proces z pozice herce i z pozice režiséra. Naučí se v obou těchto pozicích vzájemně komunikovat, formulovat své požadavky, zbavit se přirozeného ostychu ve vztahu k druhé osobě.

Obsah kurzu

Budeme se zabývat přípravou těla a následně herecké práci s emocemi v jednoduchých situacích. (Například: Jak se projevuje naše tělo v běžných každodenních situacích a jaký pozorujeme rozdíl pokud je situace/emoce vyhrocená.)

Na základě této přípravy budeme následně tvořit krátké herecké sekvence.

V první fázy výuky budeme používat čistě tělo a mimiku. Bude se jednat o velmi jednoduchá herecká cvičení beze slova a psychologie. Studenti si dané cvičení vyzkouší na sobě a poté budou mít možnost společné reflexe.

Nejprve se budeme učit, jak situaci popsat tak, aby byla co nejvěrohodněji popsána někomu, kdo jí neviděl - tempo pohybu herců, výraz, kvalita, emoce (rychle/pomalu, silově/ledabyle, atd).

Posléze se studenti budou navzájem v těchto krátkých seqvencích instruovat.

Následně herecky zapojíme i slovo (na jevišti či na place).

Cílem výuky je pochopit tvůrčí proces/východiska z pozice herce i z pozice autora/režiséra:

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

90% účast na seminářích

Poznámka

Studenti budou mít požnost poznat tvůrčí proces z pozice herce i z pozice režiséra. Naučí se v obou těchto pozicích vzájemně komunikovat, formulovat své požadavky, zbavit se přirozeného ostychu ve vztahu k druhé osobě.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
29.10.2022 09:50–14:00 Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
30.10.2022 09:50–14:00 Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
05.11.2022 09:50–14:00 Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
06.11.2022 09:50–14:00 Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
09.12.2022 16:00–18:45 Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ Avalon
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
18.12.2022 18:00–21:00 Halka JEŘÁBEK TŘEŠŇÁKOVÁ
adresu kde bude probíhat výuka doda vyučující paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů