Soustředění KAT v Poněšicích 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309SKP3 zápočet 1 25 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 15 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), -5 až 0 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Obsah

Cíl výuky

Cílem je kombinace celostního soustředění na proces výuky při vytržení z běžného prostředí školy a města a současně inspirující sociální zkušenost, která prohlubuje schopnost studentů vzájemně spolupracovat.

Obsah výuky

Prohloubení vzájemných vztahů mezi studenty a pedagogy na základě sledování právě vznikajících studentských filmů ve srovnání s díly klasiků. Vytváření filmových teorií, tříbení názorů a rozvoj schopností obhajoby vlastního díla.

Tradičně se jedná o jedinečnou možnost setkání pedagogů i studentů celé katedry, vyplněnou plodnými diskusemi nad filmy, postoji a děním uvnitř katedry i v okolním světě.

Projekce filmů, aktivní účast v besedách o filmech (analýza i obecná reflexe), výměna zkušeností z průběhu studia, pokus o zařazení vlastních záměrů do kontextu práce katedry. Prezentace vlastních projektů před studenty katedry a pedagogy.

Výsledky učení

Výsledky výuky

Studenti:

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast.

Literatura

Žádná povinná literatura.

Hodnoticí metody a kritéria

Základním kritériem je povinná účast, další kritérium tvoří participace na prezentační části programu, kde každý student prezentuje své klauzurní úkoly ve fázi rozpracovanosti.

Webová stránka předmětu

žádná
webová
stránka
neexistuje

Poznámka

bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
21.06.2024 13:00–20:00 Jiří KUBÍČEK PONESICE
Poněšice
PoněšicePoněšice - Letní soustředení KAT 21.6.2024 - 26.6.2024 začíná se obědem končí obědem - Letní soustředení KAT 21.6.2024 - 26.6.2024 začíná se obědem končí obědem paralelka 1
22.06.2024 09:00–20:00 Jiří KUBÍČEK PONESICE
Poněšice
Poněšice - Letní soustředení KAT 21.6.2024 - 26.6.2024 začíná se obědem končí obědem paralelka 1
23.06.2024 09:00–20:00 Jiří KUBÍČEK PONESICE
Poněšice
Poněšice - Letní soustředení KAT 21.6.2024 - 26.6.2024 začíná se obědem končí obědem paralelka 1
24.06.2024 09:00–20:00 Jiří KUBÍČEK PONESICE
Poněšice
Poněšice - Letní soustředení KAT 21.6.2024 - 26.6.2024 začíná se obědem končí obědem paralelka 1
25.06.2024 09:00–20:00 Jiří KUBÍČEK PONESICE
Poněšice
Poněšice - Letní soustředení KAT 21.6.2024 - 26.6.2024 začíná se obědem končí obědem paralelka 1
26.06.2024 09:00–13:00 Jiří KUBÍČEK PONESICE
Poněšice
Poněšice - Letní soustředení KAT 21.6.2024 - 26.6.2024 začíná se obědem končí obědem paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů