Modul - Ivana Laučíková - dramaturgické práce pro bakalářský film

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MDP Z 1 4 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 22 až 27 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nezávislý dramaturg / externí konzultant pomůže studentům získat nový náhled na jejich vznikající bakalářské filmy, nabídne dramaturgické rady.

Modul je určen studujícím 3. ročníku bakalářského studia. Je dalším pohledem, doplněním přípravy filmu, která už probíhá s ostatními vyučujícími a s vedoucím filmu.

S výsledkem konzultací v tomto modulu budou studenti vedoucí svých filmů seznamovat.

Forma studia

modul, individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

Námět, scénář, výtvarné návrhy bakalářského filmu

Obsah kurzu

Konzultanty jsou čeští nebo zahraniční dramaturgové a filmoví tvůrci s dlouholetou praxí v oboru a schopností analyzovat předložený námět a scénář.

Student vyučujícímu představí svůj připravovaný bakalářský film (námět, scénář, výtvarné návrhy). Společně pak budou probíhat individuální konzultace, kde vyučující nabídne studentovi svůj názor na chystaný projekt a dramaturgické rady.

Schůzky s vyučujícím se odehrají 2 - 3x.

S výsledkem konzultací v tomto modulu budou studenti vedoucí svých filmů seznamovat.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.anifilm.cz/cs/aktuality/rozhovor-ivana-laucikova.html

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní spolupráce s vyučujícím, práce na přípravě bc. filmu

Poznámka

Žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů