Možnosti animace 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MAN1 zápočet 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel HORÁČEK

Obsah

Popis předmětu

V rámci tohoto předmětu budou posluchači seznámeni s nejrůznějšími možnostmi animace, jako je například propojení s dokumentárními postupy, abstraktní a nenarativní vyjadřování, specifické techniky a žánry. Cílem předmětu je, aby byli posluchači po jeho absolvování lépe schopni využít širokého potenciálu, které animace nabízí. Aby znali a lépe reflektovali historii média animace, jeho specifický jazyk nebo společenský vliv animace.

Výsledky učení

Výsledky učení

•Posluchači se seznámí se specifickými žánry, technikami a směry v animaci

•Posluchačům předmět nabídne širší kontext vybraných etap historie média

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách a diskuze o probíraných tématech a filmech promítnutých v hodině. Na závěr semestru sepíší posluchači kratší text/esej na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Literatura

Maureen Furniss, Art in Motion – Animation Aesthetics. Sydney: John Libbey & Company Limited 1999.

· Jiří Kubíček, Úvod do estetiky animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze 2004.

· Ülo Pikkov, Animasophy. Praha: Akademie múzických umění v Praze 2017.

· Chris Robinson, Unsung Heroes of Animation. London: John Libbey Publishing 2005.

· Annabelle Honess Roe, Animated Documentary. London: Palgrave Macmillan 2013.

· Eva Strusková, Dodalovi. Praha: AMU 2013.

· Vladimír Suchánek, A vdechl duši živou…aneb malé zamyšlení nad duchovními souvislostmi animovaného filmu jako umělecké tvorby. Olomouc: Mgr. Jiří Burget 2004.

· Stanislav Ulver (ed.), Animace a doba. Praha: Film a doba 2004.

· Paul Wells, Understanding Animation. London: Routledge 2000.

· Paul Wells, Animation – Genre and Authorship. London – New York: Wallflower Press 2002.

· časopisy Homo Felix, Cinepur

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k předmětu. Konkrétní vybrané texty/statě budou posluchačům rozesílány emailem.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách a diskuze o probíraných tématech a filmech promítnutých v hodině. Na závěr semestru sepíší posluchači kratší text/esej na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
19.10.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1
26.10.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1
02.11.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1
09.11.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1
23.11.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1
07.12.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1
14.12.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1
21.12.2023 17:20–19:45 Pavel HORÁČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v uvedené čtvrtky 19.10., 26.10., 2.11., 9.11., 23.11., 7.12., 14.12, 21.12. paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů