Modul Animace v praxi

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MAP Z 1 10S česky letní

Garant předmětu

Ondřej JAVORA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ondřej JAVORA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání znalostí o standardních výrobních postupech používaných při výrobě celovečerního animovaného filmu v mezinárodní ko-produkci a o roli režiséra v tomto procesu. Seznámení s konkrétními příklady výrobních kroků z praxe. Pohled na tvůrčí i organizační roli režiséra v tomto procesu.

Forma studia

Dvoudenní workshop v celkovém objemu 10 hodin.

Předpoklady a další požadavky

Zájem o téma výroby celovečerního animovaného filmu ve spolupráci se zahraničím.

Obsah kurzu

Workshop „Animace v praxi“ sestává ze 3 přednáškových bloků. Každý blok trvá přibližně 3 hodiny a je rozdělen do dvou částí – a) vlastní přednášky věnované danému tématu + b) prezentaci ukázek z praxe, na kterých se demonstrují konkrétní příklady vztahující se k obsahu přednášky. V této části semináře se mohou studenti zapojit do diskuze nad probíraným tématem jak s přednášejícím, tak i s ostatními studenty. Spolu s výrobními postupy se studenti seznámí také s tvůrčími pozicemi, které při výrobě filmu animátoři zastávají a s náplní práce jednotlivých pozic. Ve třetím bloku semináře se studenti blíže seznámí s vlastní fází animace filmu, post-produkcí obrazovou i zvukovou, spoluprací s hudebním skladatelem, ale i průběžně provázejícími imperativy jako je marketing a distribuce a jejich vlivu na práci animátora.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na všech částech semináře.

Poznámka

Žádné

Poznámka učitele Ondřej JAVORA:

Přednášející Martin Kotík

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
04.04.2019 09:00–13:00 Ondřej JAVORA Učebna KAT 415
Lažanský palác
Přednášející Martin Kotík paralelka 1
05.04.2019 09:00–16:00 Ondřej JAVORA Učebna KAT 415
Lažanský palác
Přednášející Martin Kotík paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů