Mimořádná cvičení 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309CM2 Z 2 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem je dokončené praktické mimořádné cvičení.

Forma studia

..

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V průběhu bakalářského i magisterského studia se stává, že student chce realizovat svoje praktické cvičení oborové nebo se podílet na společném cvičení jiné katedry FAMU, které není vypsáno v ročním učebním plánu KAT. Tento volitelný předmět mu to umožňuje. Hodinová zátěž tohoto cvičení je cca 60 hod.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná literatura není doporučená.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje na základě dokončení mimořádného cvičení.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů