Mimořádná cvičení 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309CM2 Z 2 6S česky

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem je dokončené praktické mimořádné cvičení.

Forma studia

..

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

V průběhu bakalářského i magisterského studia se stává, že student chce realizovat svoje praktické cvičení oborové nebo se podílet na společném cvičení jiné katedry FAMU, které není vypsáno v ročním učebním plánu KAT. Tento volitelný předmět mu to umožňuje. Hodinová zátěž tohoto cvičení je cca 60 hod.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná literatura není doporučená.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje na základě dokončení mimořádného cvičení.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů