Masterclass with Michael Dudok de Witt - dramaturgical work with students

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MDWM Z 1 3 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 23 až 28 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s významným tvůrcem světové animace Michaelem Dudokem de Wit, s jeho tvorbou, východisky a postupy.

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Zájem o animovaný film.

Obsah kurzu

Významný britský režisér animovaných filmů Michael Dudok de Wit seznámí studenty se svojí tvorbou, ozřejmí svůj režisérský přístup, svá dramaturgická, scénáristická, výtvarná východiska, svůj způsob uvažování.

Kurz obsahuje autorovu přednášku, promítnutí jeho krátkých filmů i celovečerního filmu a následnou diskuzi se studenty.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.zippyframes.com/academic/michael-dudok-de-wit-andrijana-ruzic-review

Hodnoticí metody a kritéria

účast, aktivita při diskuzi

Poznámka

Masterclass pouze pro KAT.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů