Modul Jeremy Clapin - Individuální konzultace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MJCIK zápočet 1 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 3 až 8 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Konzultantem /vyučujícím je renomovaný francouzský režisér Jeremy Clapin. Studenti od něj získají zpětnou vazbu ke svému připravovanému filmu.

Student připraví prezentaci svého připravovaného filmu (obsah popsán v předchozím bodě).

Materiály budou zaslány vyučujícímu - Jeremy Clapinovi.

Student se pak setká s vyučujícím na prezenční individuální konzultaci.

S výsledkem konzultací v tomto modulu budou studenti seznamovat vedoucí svých filmů.

Výsledky učení

Renomovaný francouzský režisér Jeremy Clapin umožní studentům získat nový náhled na jejich chystané magisterské filmy, nabídne dramaturgické rady.

Modul je dalším pohledem, doplněním přípravy filmu, která už probíhá s ostatními vyučujícími a s vedoucím filmu.

S výsledkem konzultací v tomto modulu pak studenti seznámí vedoucí svých filmů.

FORMA STUDIA:

Individuální konzultace. Přesný formát bude záležet na vyučujícím. Předpokládá se:

-příprava projektu k prezentaci včetně překladu do angličtiny.

-60 min. přímé individuální konzultace

Předpoklady a další požadavky

1/ Absolvování fakultního masterclassu Jeremy Clapina 20.5.2024 ve Studiu FAMU a přednášky na KAT Jeremy Clapina 21.5.2024 ve 415 na KAT

2/ Srozumitelná, stručná a přehledná prezentace připravovaného filmu:

režisérská explikace (max. 1 strana)

literární scénář (max. 2 strany)

storyboard, příp. animatik

výtvarné návrhy

U projektů, které jsou ještě na začátku vývoje postačí materiálů méně, musí ale tvořit srozumitelný obraz o tom, co chce student dělat.

U projektů v pokročilém stádiu přípravy mohou být předloženy další materiály (teaser, testy a podobně.

Materiály musí být v anglickém jazyce.

Do 30.4.2024 nahraje student svojí prezentaci do složky se svým jménem:

https://drive.google.com/drive/folders/1aa18b7oM13eRDVR9jWE2RMr_NWxlBuPK?usp=sharing

V případě problémů s nahráváním materiálů budou studenti kontaktovat tajemnici katedry.

Literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava a včasné odevzdání prezentace, účast na konzultaci, aktivní spolupráce s vyučujícím.

-doložení účasti podpisem na prezenční listině na FAMU, místnost 415

Poznámka

Modul je určen pouze pro vybrané studující magisterského programu KAT.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů