Body Animation and Mask - Animation Actor 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309FIBA2 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se v tomto předmětu naučí základy hereckého výrazu pro animaci objektů a lidského těla. Vytvoří si vlastní masku, kterou se naučí interpetovat.

Forma studia

Roční studium animace

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Práce herce s maskou je velmi příbuzná práce animátora s loutkou, neživými objekty a také v jistém smyslu s kreslenou postavou. Seminář postihuje zákonitosti tohoto způsobu herectví. Vnitřní pocity postav hrané divadelním způsobem umožní posluchačům lépe pochopit psychologické postupy herce při ztvárňovaní charakterů a využít je při své vlastní práci s loutkou, nebo jiným neživým objektem v animovaném filmu.

Každý ze studentů si v první fázi s jednotlivými typy expresivních masek od larválních až k charakterovým. Poto si každý vymodeluje svůj originální typ masky přímo na odlitek svého obličeje. Seznámí se s celým postupem výroby masky a zároveˇse zákonitostmi lidského obličeje a mimických výrazů.

Zafixování jedné exprese v masce a její animace vlastním tělem přivede studenty k poznání principů animace loutek a neživých objektů jak v divadle tak ve filmu.

Plánované činnosti související s učením a metody výuky:

Studium typů masek podle techniky hraní:

Neutrální, charakterové, expresivní a dynamické.

Tříděné podle technologie výroby a funkce masky:

Charakterové masky:

Masky na celý obličej.

Polomasky - pokrývají jenom část obličeje.

Expresivní masky pokrývající celé tělo.

Masky statické a dynamické (např. líčené anebo promítané).

Výtvarná tvorba - Modelování a kašírování masek:

Larválních

Expresivních polomasek

Expresivních obličejových celomasek

Úprava povrchu – patinování, barvení

Interpretace jednotlivých masek:

Vnímat obsah a formu masky, respektovat materiál a z těchto položek hledat způsob vedení masky. Postavit a zahrát situaci s maskou.

Domácí příprava.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádná

Hodnoticí metody a kritéria

Zá/1 - za 80% účast, dramatický výstup s maskou.

Domácí příprava.

Poznámka

zápis na modul je možný maximálně pro 5

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů