Visual Expression and figural drawing 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309FIVE2 ZK 3 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení dané vzdělávací složky :

Studenti se prostřednictvím předmětu figurální kresba seznámí s anatomií, se zdokonalí v kresbě zejména figurální a kresbě figury v pohybu pro využití v kreslené animaci. Na základě individuálních konzultací s pedagogem nad výrobou vlastního animovaného filmu si prakticky formulují vlastní názor na míru a použití výtvarné stylizace ve vztahu k technice animace.

Forma studia

Roční studium animace

Předpoklady a další požadavky

Zvládnuté základy kresby, solidní praktická zkušenost s figurální kresbou a zkušenost práce s výtvarnou stylizací. (Oboje kriterium potřebné úrovně by mělo posoudit přijímací řízení.)

Obsah kurzu

Praktické lekce kreslení a individuální konzultace nad výtvarným stylem animačních cvičení. Plnění některých úkolů z kresby bude zadáno formou domácí ho cvičení.

Založení a vedení si kresleného deníku po dobu studia na KAT. Figurální studijní kresba podle modelu a anatomie. Pohybové studie figury podle modelu a v různém prostředí (balet, tanec, apod.). Konzultace o výtvarném pojetí,stylizaci a vizuální stránce animovaného cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Laura Heit: Animation sketchbooks, Thames and Hudson 2013

Jurij Norštejn: Sníh na trávě, 2.díly, NAMU 2013

Hodnoticí metody a kritéria

70% docházka do hodin kresby, aktivní přístup a zájem o práci na svém výtvarném rozvoji a orientaci v oboru, kvalitní a otevřená komunikace

Poznámka

Žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů