Modul - Mind and body map improvisation 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MBM1 Z 1 35 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), -1 až 4 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je poznat spojení vlastního těla a mysli.

Forma studia

modul

Předpoklady a další požadavky

Žádné

Obsah kurzu

Účastníci modulu se seznámí s kreativními přístupy k poznávání a probouzení vlastního těla i mysli. Jednoduchá improvizační cvičení jim umožní zbavit se emocionálního tlaku, naslouchat svému tělu, oprostit se od těla i od mysli, spočinout v otevřenosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Žádné

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita studentů při improvizaci

Poznámka

Modul je pořádán v Poněšicích ve 2 termínech, 1. a 2. 6. 2022. pro 12 studentů (a pedagogů) KAT. Studenti mají přednost.

Ve středu 1.6. mají přednost studenti 1. ročníku.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů