Modul - Ivana Laučíková - animace z pohledu tvůrce, producenta, dramaturga, teoretika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MIL Z 1 3 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 23 až 28 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osobní seznámení se s významnou osobností slovenské animované scény Ivanou Laučíkovou, s její tvorbou a přístupy.

Forma studia

Modul

Předpoklady a další požadavky

Zájem o animovaný film v jeho širších souvislostech

Obsah kurzu

Významná slovenská režisérka, producentka, teoretička a pedagožka Ivana Laučíková seznámí studenty se svojí tvorbou i s filmy na kterých se podílela, ozřejmí svůj režisérský přístup, svá dramaturgická, teoretická a producentská východiska.

Přednáška bude obsahovat promítání ukázek z filmů s následnou diskuzí.

Doporučená nebo povinná literatura

https://www.anifilm.cz/cs/aktuality/rozhovor-ivana-laucikova.html

Hodnoticí metody a kritéria

účast, aktivita při diskuzi

Poznámka

Žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů