Pitching 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309PTCHN1 Z 2 24 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem přednášek je představení typů a možností prezentací vlastních filmových projektů odborné veřejnosti. Vrámci přednášek se studenti seznámí se strukturou prezentace, rozdílem mezi prezentací ústní a písemní, jak svou prezentaci postavit a také kde a komu ji prezentovat. Finální výstup prezentací proběhne v angličtině tak, aby se projekty mohly připojit i do mezinárodního panelu krátkých filmů, který v současnosi připravuje Asociace animovaného filmu (ASAF.cz) v rámci panelu krátkých filmů na Anifilmu v Třeboni.

Forma studia

Předmět se uskuteční ve dvou etapách. První etapa proběhne během zimního semestru v budově FAMU formou přednášky a semináře, na němž budou představeny ukázky již existujících prezentací a zadány podmínky a parametry vlastních prezentací studentů KAT.

Předpoklady a další požadavky

Předmět je určen především pro studenty 3. ročníku KAT, když obsahem jejich prezentace bude projekt jejich bakalářského filmu. Mohou se včak přihlásit i studenti 1. a 2. magisterského ročníku s projekty svých cvičení Animace a herec, resp. Absolventského filmu.

Obsah kurzu

V průběhu modulu bude studentům představeno několik ukázek prezentací - kvalitních i špatných, neboť i chybami se lze učit. Dáule budou probrány jednotlivé prvky a typy prezentace (od pokusu napsat aktraktivní log-line a ž po synopsi a vyplnění přihlášky projektu), vymezení obecných termínů a kritérií. Semináře se soustředí zejména na provedení vlastních prezentací a prezentačních schopností. Díky vlastním vystoupením by měli studenti získat větší sebedůvěru i důvěru v kvalitu svých projetků, zároveň být i kritickými příjemci pro své spolužáky a kolegy, neboť prezentace bez publika je toliko zkouškou před zrcadlem.

Doporučená nebo povinná literatura

Sibylle Kurz: Pitch It!

Vademecum TV project of cartoon http://www.cartoon-media.eu/FORMU/index.php;

http://www.pechakucha.cz/; doporučena například prezentace Adama GEbriana;

http://vafcz6.wix.com/visegrad; http://www.anifest.cz/2012/!_who-are-we;

http://www.anifest.cz/2012/archives/category/exchange-forum

Hodnoticí metody a kritéria

Kvalita zpracování přihlášky prezentace projektu. Zápočet se uděluje pouze na základě absolvování celého předmětu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů