Modul - Možnosti animace 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MMAN1 Z 1 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Pavel HORÁČEK, Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel HORÁČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení

•Posluchači se seznámí se specifickými žánry, technikami a směry v animaci

•Posluchačům předmět nabídne širší kontext vybraných etap historie média

Forma studia

Přednášky s projekcemi, diskuze nad promítnutými filmy a ukázkami.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách a diskuze o probíraných tématech a filmech promítnutých v hodině. Na závěr semestru sepíší posluchači kratší text/esej na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Obsah kurzu

Popis předmětu

V rámci tohoto předmětu budou posluchači seznámeni s nejrůznějšími možnostmi animace, jako je například propojení s dokumentárními postupy, abstraktní a nenarativní vyjadřování, specifické techniky a žánry. Cílem předmětu je, aby byli posluchači po jeho absolvování lépe schopni využít širokého potenciálu, které animace nabízí. Aby znali a lépe reflektovali historii média animace, jeho specifický jazyk nebo společenský vliv animace.

Doporučená nebo povinná literatura

Maureen Furniss, Art in Motion – Animation Aesthetics. Sydney: John Libbey & Company Limited 1999.

· Jiří Kubíček, Úvod do estetiky animace. Praha: Akademie múzických umění v Praze 2004.

· Ülo Pikkov, Animasophy. Praha: Akademie múzických umění v Praze 2017.

· Chris Robinson, Unsung Heroes of Animation. London: John Libbey Publishing 2005.

· Annabelle Honess Roe, Animated Documentary. London: Palgrave Macmillan 2013.

· Eva Strusková, Dodalovi. Praha: AMU 2013.

· Vladimír Suchánek, A vdechl duši živou…aneb malé zamyšlení nad duchovními souvislostmi animovaného filmu jako umělecké tvorby. Olomouc: Mgr. Jiří Burget 2004.

· Stanislav Ulver (ed.), Animace a doba. Praha: Film a doba 2004.

· Paul Wells, Understanding Animation. London: Routledge 2000.

· Paul Wells, Animation – Genre and Authorship. London – New York: Wallflower Press 2002.

· časopisy Homo Felix, Cinepur

Toto je základní obecný přehled doporučené literatury k předmětu. Konkrétní vybrané texty/statě budou posluchačům rozesílány emailem.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro absolvování předmětu je třeba účast na přednáškách a diskuze o probíraných tématech a filmech promítnutých v hodině. Na závěr semestru sepíší posluchači kratší text/esej na vybraný film/fenomén promítnutý či diskutovaný v rámci výuky.

Poznámka

Nejsou žádné poznámky k tomuto předmětu

Poznámka učitele Michaela PAVLÁTOVÁ:

přednášející Pavel Horáček z Anifilmu

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)

17:20–19:45
(paralelka 1)
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v tyto čtvrtky 6.10., 27.10., 3.11., 10.11. 24.11.,1.12.,8.12.,15.12.2022

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 17:20–19:45 Učebna KAT 415
Lažanský palác
Pedagog Pavel Horáček, mail:pavel.horacek@anifilm.cz, výuka bude probíhat pouze v tyto čtvrtky 6.10., 27.10., 3.11., 10.11. 24.11.,1.12.,8.12.,15.12.2022 paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů