English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Dílna (scénář) 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309DAS3 Z 1 3/T česky zimní
Garant předmětu:
Jiří KUBÍČEK
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Jiří KUBÍČEK
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Cílem této dílny je poskytnout studentům prostor k diskusi o jejich námětech, scénářích, či pouze plánech na vytvoření praktických animovaných cvičení, které by v rámci studia na FAMU rádi realizovali.

Forma studia:

řízený dramaturgický dialog, analýza námětů, scénářů, storyboardů, projekce a analýza filmů, které mají vztah k diskutovanému projektu.

Předpoklady a další požadavky:

Účast v této dílně předpokládá absolutorium semináře Literární scénář 309LS1 v 1. ročníku.

Obsah kurzu:

Dílna je zaměřena na problematiku scénáře a dramaturgii animovaného filmu. Jejím cílem je poskytnout prostor k diskusi studentům, kteří řeší problematiku scénáře pro animaci, nezávisle na tom, na které katedře studují. V dílně se studenti postupně učí pochopení základních zákonitostí kresleného pohybu, ztotožnění s danou předlohou, objevení výtvarných možností kreslené animace a vytvoření vlastního výtvarného typu. V krátké etudě si osvojí umění animace a fázování krátké pohybové sekvence s vlastním výtvarným výrazem, animace chůze, běhu a jízdy v panorámě. Výuka je zaměřena jak na technické jednotlivosti, tak na rytmus a stavbu větších celků až po vytvoření celého filmu. Stážisté v zahraničních institucích informují o náplni stáže a připraví samostatný blok výuky.

Doporučená nebo povinná literatura:

Nejsou žádné nutné studijní materiály.

Hodnoticí metody a kritéria:

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti v této dílně.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Pro účast v Dílně je nutno poslat materiál ke konzultaci anebo oznámit předmět konzultace na adresu jiri.kubicek@famu.cz alespoň 1 den před konáním Dílny.

Další informace:
Předmět lze absolvovat opakovaně
Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU
Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 416
Učebna KAT 416

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
13:10–15:35
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:10–15:35 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 416
Lažanský palác
paralelka 1
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2018