Michael Dudok de Witt - dramaturgické práce se studenty Bc a Mg programu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MDW Z 2 6SS anglicky letní

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela PAVLÁTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Renomovaný režisér Michael Dudok de Wit pomůže studentům získat nový náhled na jejich vznikající bakalářské filmy, nabídne dramaturgické rady.

Modul je určen pouze pro vybrané studující Katedry animované tvorby z 3.ročníku bakalářského programu a 1. a 2. ročníku magisterského programu. Je dalším pohledem, doplněním přípravy filmu, která už probíhá s ostatními vyučujícími a s vedoucím filmu. S výsledkem konzultací v tomto modulu pak studenti seznámí vedoucí svých filmů..

Forma studia

modul, individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

1/ Srozumitelná a přehledná prezentace připravovaného filmu:

U projektů, které jsou ještě na začátku vývoje postačí materiálů méně, musí ale tvořit srozumitelný obraz o tom, co chce student dělat.

U projektů v pokročilém stádiu přípravy mohou být předloženy současné materiály (teaser, testy a podobně.

Materiály musí být v anglickém jazyce.

Do 10.4.2022 nahraje student svojí prezentaci do složky se svým jménem:

https://drive.google.com/drive/folders/1H11uJRGCaMlKNA0KVUhiDkx2uhvjpgi6?usp=sharing

Obsah kurzu

Konzultantem je renomovaný britský režisér Michael Dudok de Wit. Studenti od něj získají zpětnou vazbu ke svému chystanému filmu (bakalářský, magisterský film nebo cvičení Animace a herec).

Student připraví prezentaci svého připravovaného filmu:

Srozumitelná a přehledná prezentace připravovaného filmu:

U projektů, které jsou ještě na začátku vývoje postačí materiálů méně, musí ale tvořit srozumitelný obraz o tom, co chce student dělat.

U projektů v pokročilém stádiu přípravy mohou být předloženy současné materiály (teaser, testy a podobně.

Materiály musí být v anglickém jazyce.

Do 10.4.2022 nahraje student svojí prezentaci do složky se svým jménem:

https://drive.google.com/drive/folders/1H11uJRGCaMlKNA0KVUhiDkx2uhvjpgi6?usp=sharing

Materiály budou zaslány vyučujícímu.

Student se pak setká s vyučujícím na prezenční individuální hodinové konzultaci.

S výsledkem konzultací v tomto modulu budou studenti seznamovat vedoucí svých filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

příprava prezentace, aktivní spolupráce s vyučujícím.

Poznámka

Studenti budou vybráni vedoucími svých filmů a vedením katedry.

Poznámka učitele Michaela PAVLÁTOVÁ:

přednášející Michael Dudok de Witt

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
05.05.2022 Michaela PAVLÁTOVÁ Studio FAMU
ve studiu famu místnost, 3122, začátek po obědě, tři konzultace po hodině paralelka 1
06.05.2022 Michaela PAVLÁTOVÁ Učebna 7 (FAMU)
Lažanský palác
dvě konzultace dopoledne, dvě konzultace odpoledne paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů