Michael Dudok de Witt - dramaturgické práce se studenty Bc a Mg programu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MDW Z 2 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Renomovaný režisér Michael Dudok de Wit pomůže studentům získat nový náhled na jejich vznikající bakalářské filmy, nabídne dramaturgické rady.

Modul je určen pouze pro vybrané studující Katedry animované tvorby z 3.ročníku bakalářského programu a 1. a 2. ročníku magisterského programu. Je dalším pohledem, doplněním přípravy filmu, která už probíhá s ostatními vyučujícími a s vedoucím filmu. S výsledkem konzultací v tomto modulu pak studenti seznámí vedoucí svých filmů..

Forma studia

modul, individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

1/ Srozumitelná a přehledná prezentace připravovaného filmu:

U projektů, které jsou ještě na začátku vývoje postačí materiálů méně, musí ale tvořit srozumitelný obraz o tom, co chce student dělat.

U projektů v pokročilém stádiu přípravy mohou být předloženy současné materiály (teaser, testy a podobně.

Materiály musí být v anglickém jazyce.

Do 10.4.2022 nahraje student svojí prezentaci do složky se svým jménem:

https://drive.google.com/drive/folders/1H11uJRGCaMlKNA0KVUhiDkx2uhvjpgi6?usp=sharing

Obsah kurzu

Konzultantem je renomovaný britský režisér Michael Dudok de Wit. Studenti od něj získají zpětnou vazbu ke svému chystanému filmu (bakalářský, magisterský film nebo cvičení Animace a herec).

Student připraví prezentaci svého připravovaného filmu:

Srozumitelná a přehledná prezentace připravovaného filmu:

U projektů, které jsou ještě na začátku vývoje postačí materiálů méně, musí ale tvořit srozumitelný obraz o tom, co chce student dělat.

U projektů v pokročilém stádiu přípravy mohou být předloženy současné materiály (teaser, testy a podobně.

Materiály musí být v anglickém jazyce.

Do 10.4.2022 nahraje student svojí prezentaci do složky se svým jménem:

https://drive.google.com/drive/folders/1H11uJRGCaMlKNA0KVUhiDkx2uhvjpgi6?usp=sharing

Materiály budou zaslány vyučujícímu.

Student se pak setká s vyučujícím na prezenční individuální hodinové konzultaci.

S výsledkem konzultací v tomto modulu budou studenti seznamovat vedoucí svých filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

příprava prezentace, aktivní spolupráce s vyučujícím.

Poznámka

Studenti budou vybráni vedoucími svých filmů a vedením katedry.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů