Stop-motion animation cut out 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309FISC2 ZK 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. semestr:

Formou semináře budou studenti seznámeni se zásadními díly vzniklými technologiemi plošné stop motion animace a specifiky jejich vytváření. Následně se pokusí vždy vytvořit vlastní krátkou animační etudu v dané technologii: papírek, ploška, silueta. Součástí výuky v tomto semestru bude i seznámení se s prací na multiplánovém animačním stole.

Forma studia

Roční studium

Předpoklady a další požadavky

vytváření zadaných animačních etud v příslušných technologiích

Obsah kurzu

Tento předmět seznámí studenty jak teoreticky tak prakticky s širokou škálou technik a technologií stop-motion animace, vyjma loutkové animace, která se vyučuje samostatně.Domácí příprava.

Doporučená nebo povinná literatura

s

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet a absolvovat nejméně 75% tohoto předmětu. Domácí příprava.

Poznámka

Žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů