Modul-Praktický úvod do smluvního práva pro animátory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MSM Z 1 3 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 22 až 27 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se v rámci modulu dozvědí množství praktických informací týkajících se uzavírání smluv. Zjistí mimo jiné:

-kdy může mít smlouva pouze ústní formu a kdy je potřebná smlouva písemná,

-jakým okamžikem je smlouva oboustranně závazná (až finálním podpisem obou stran nebo už v průběhu jednání o smlouvě?),

-jakým smluvním ustanovením je třeba věnovat zvýšenou pozornost,

-základní informace o autorských licenčních smlouvách, včetně forem autorské odměny a jednotlivých licenčních variantách.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Přednášející poskytne formou přednášky doplněné prezentací, diskusí a rozborem konkrétní vzorové autorské smlouvy studentům základní praktické informace o uzavírání smluv, se zaměřením na smlouvy autorské. Předmětem výuky bude pojednání o základních formách smluv (písemné, ústní, konkludentní), o procesu uzavírání smluv, nebo o hlavních klauzulích, které se ve smlouvách obvykle vyskytují (odpovědnost za škodu, úroky z prodlení, smluvní pokuty atd.). Specificky budou probrány typy smluv, které jsou nejčastěji uzavírány autory (smlouvy o dílo, smlouvy licenční a smlouvy opční).

Doporučená nebo povinná literatura

žádná

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na modulu

Poznámka

žádné

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů