Mimořádná cvičení 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309CM3 zápočet 3 9 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Michaela PAVLÁTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michaela PAVLÁTOVÁ

Obsah

V průběhu bakalářského i magisterského studia se stává, že student chce realizovat svoje praktické cvičení oborové nebo se podílet na společném cvičení jiné katedry FAMU, které není vypsáno v ročním učebním plánu KAT. Tento volitelný předmět mu to umožňuje. Hodinová zátěž tohoto cvičení je cca 80-90 hod.

Výsledky učení

Výsledkem je dokončené praktické mimořádné cvičení.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Žádná literatura není doporučená.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet se uděluje na základě dokončení mimořádného cvičení.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů