Titulky v animovaném filmu - typografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MTIT4 Z 1 5S česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul je věnován typografickým pravidlům a praktikám a je zaměřen především na aplikaci těchto pravidel při tvorbě titulků v animovaných filmech.

Forma studia

Modulová výuka - Formou keynote a rozboru realizovaných ukázek, terminologie, způsoby použití a využití písma.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seznámit studenty s pravidly práce s písmem a aplikace písma do titulků kreslených animovaných filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Filip Blažek a Pavel Kočočka - Typografie

Oldřich Hlavsa - Typographia 1 a 2

Movie Typography

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za aktivní účast v semináři, zvládnutí přednášené látky prokázané splněním zadaného úkolu.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů