Titulky v animovaném filmu - typografie 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MTIT4 Z 1 5S česky letní

Garant předmětu

Zuzana MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana MAREŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul je věnován typografickým pravidlům a praktikám a je zaměřen především na aplikaci těchto pravidel při tvorbě titulků v animovaných filmech.

Forma studia

Modulová výuka - Formou keynote a rozboru realizovaných ukázek, terminologie, způsoby použití a využití písma.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seznámit studenty s pravidly práce s písmem a aplikace písma do titulků kreslených animovaných filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Filip Blažek a Pavel Kočočka - Typografie

Oldřich Hlavsa - Typographia 1 a 2

Movie Typography

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za aktivní účast v semináři, zvládnutí přednášené látky prokázané splněním zadaného úkolu.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
24.04.2020 10:00–14:00 Zuzana MAREŠOVÁ Učebna KAT 416
Lažanský palác
Přednáší Pavel Beneš, tel. 603371883, mail: pavelbenes1960@gmail.com, přenost bude on-line paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů