Titulky v animovaném filmu - typografie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MTIT4 Z 1 5 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Modul je věnován typografickým pravidlům a praktikám a je zaměřen především na aplikaci těchto pravidel při tvorbě titulků v animovaných filmech.

Forma studia

Modulová výuka - Formou keynote a rozboru realizovaných ukázek, terminologie, způsoby použití a využití písma.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Seznámit studenty s pravidly práce s písmem a aplikace písma do titulků kreslených animovaných filmů.

Doporučená nebo povinná literatura

Filip Blažek a Pavel Kočočka - Typografie

Oldřich Hlavsa - Typographia 1 a 2

Movie Typography

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen za aktivní účast v semináři, zvládnutí přednášené látky prokázané splněním zadaného úkolu.

Poznámka

žádné

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů