Asistentská praxe 4

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304APRA4 Z 2 40 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 20 až 30 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přirozená práce ve výrobním štábu učí studenta práci v kolektivu a zodpovědnosti v rámci hierachie filmových profesí.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Obsah výuky:

Osnova není potřebná, práce vychází z potřeb realizace studentského společného projektu.

Doporučená nebo povinná literatura

Vybavení a materiál Studia FAMU.

Bílá kniha – výrobní list.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě písemného potvrzení produkce o splnění asistencí. Jedná se zejména o asistence na oborových cvičení kolegů z katedry.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů