Klauzurní zkouška 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KL3 zkouška 1 8 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Obsah

Ke klauzurní zkoušce posluchač předkládá cvičení „Hudebně dramatická etuda“, případně společné cvičení, obojí je prezentováno na veřejné projekci. Součástí je také obrazová prezentace přípravy cvičení „Barevná etuda“. Vše je hodnoceno komisí. Klauzurní zkoušku nelze opakovat.

Výsledky učení

Praktické prokázání znalostí a dovedností získaných při studiu během I. ročníku magisterského programu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vybavení a materiál Studia FAMU.

Bílá kniha – výrobní list.

Hodnoticí metody a kritéria

Posluchač prezentuje před komisí oborové cvičení „Hudebně dramatická etuda“, „Společné cvičení“ a obrazovou prezentaci přípravy cvičení „Barevná etuda“.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů