Kamera v dokumentárním filmu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KDF4 Z 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl předmětu:

Systematická příprava studentů katedry kamery pro funkci kameramana při natáčení dokumentárních filmů. Studenti katedry dokumentární tvorby získají základní schopnosti pro spolupráci s kameramanem.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Seminář je určen ke konzultaci natáčení oborového kameramanského cvičení PORTRÉT - LETOPIS

Studenti katedry kamery mají za úkol natočit krátký němý obrazový záznam (122metrů barevného 16mm negativního materiálu) - portrét člověka - seniora, významné české filmové osobnosti. Studenti katedry dokumentární tvorby pořizují doplňující zvukový záznam - rozhovor, na magnetofonu. Společně své záznamy stříhají ve střižně v elektronické podobě (Avid, FinalCut). Prezentace projektu na katedře kamery, jako klauzurní práce KK.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Prokop: Současné filmové kamery, SPN 1983, 271 stran

Petr Prokop: Zakládání filmových kamer, SPN 1983, 107 stran

Rudolf Adler: Cesta k filmovému dokumentu, NAMU 2001, 92 stran, ISBN:80-85883-72-4

Béla Balázs: Film. Vývoj a podstata nového umenia, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury 1958, 382 stran

Film je umění - Sborník stat: Orbis Praha 1963

Guido Aristarco - Dějiny filmových teorií: Orbis Praha 1968

Robert Flaherty - Materiály k dějinám dokumentárního filmu: SPN 1969, 113 stran

Anton Wilson´s - Cinema Workshop

Kodak - Student Filmmaker´s Handbook

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny po projekci sestřiženého materiálu hotového díla.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů