Kamera v dokumentárním filmu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KDF4 zápočet 1 8 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Seminář je určen ke konzultaci natáčení oborového kameramanského cvičení PORTRÉT - LETOPIS

Studenti katedry kamery mají za úkol natočit krátký němý obrazový záznam (122metrů barevného 16mm negativního materiálu) - portrét člověka - seniora, významné české filmové osobnosti. Studenti katedry dokumentární tvorby pořizují doplňující zvukový záznam - rozhovor, na magnetofonu. Společně své záznamy stříhají ve střižně v elektronické podobě (Avid, FinalCut). Prezentace projektu na katedře kamery, jako klauzurní práce KK.

Výsledky učení

Cíl předmětu:

Systematická příprava studentů katedry kamery pro funkci kameramana při natáčení dokumentárních filmů. Studenti katedry dokumentární tvorby získají základní schopnosti pro spolupráci s kameramanem.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Petr Prokop: Současné filmové kamery, SPN 1983, 271 stran

Petr Prokop: Zakládání filmových kamer, SPN 1983, 107 stran

Rudolf Adler: Cesta k filmovému dokumentu, NAMU 2001, 92 stran, ISBN:80-85883-72-4

Béla Balázs: Film. Vývoj a podstata nového umenia, Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury 1958, 382 stran

Film je umění - Sborník stat: Orbis Praha 1963

Guido Aristarco - Dějiny filmových teorií: Orbis Praha 1968

Robert Flaherty - Materiály k dějinám dokumentárního filmu: SPN 1969, 113 stran

Anton Wilson´s - Cinema Workshop

Kodak - Student Filmmaker´s Handbook

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny po projekci sestřiženého materiálu hotového díla.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů