Kamera v dokumentárním filmu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KDF4 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Systematická příprava studentů katedry kamery pro funkci kameramana při natáčení dokumentárních filmů. Studenti katedry dokumentární tvorby získají základní schopnosti pro spolupráci s kameramanem.

Forma studia

V průběhu semestru posluchač natáčí filmovou kamerou 35mm na černobílý negativní materiál. Vyvolaný negativ odevzdává do NFA a z DVCAM přepisu sestavuje vlastní verzi Letopisu ve střižně. Výsledný sestřih odevzdává ke klauzuře.

Předpoklady a další požadavky

Požadavkem je absolvování základů kameramanské práce v rámci výuky 1. a 2. ročníku na katedře kamery.

Obsah kurzu

Osnova:

Natáčení oborového kameramanského filmu ČLOVĚK - PORTRÉT - LETOPIS

Studenti katedry kamery mají za úkol natočit krátký němý obrazový záznam (122metrů barevného 16mm negativního materiálu) - portrét člověka ? seniora, významného českého kameramana. Studenti katedry dokumentární tvorby pořizují doplňující zvukový záznam ? rozhovor, na magnetofonu. Společně své záznamy stříhají ve střižně v elektronické podobě (Avid, FinalCut). Prezentace projektu na katedře kamery, jako klauzurní práce KK.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Prokop - Současné filmové kamery

Petr Prokop - Zakládání filmových kamer

Rudolf Adler - Cesta k filmovému dokumentu

Béla Balázs - Film. Vývoj a podstata nového umenia.

Slovenské vydavatelstvo krásnej literatury 1958

Film je umění - Sborník statí Orbis Praha 1963

Guido Aristarco - Dějiny filmových teorií Orbis Praha 1968

Robert Flaherty - Materiály k dějinám dokumentárního filmu

Anton Wilson´s - Cinema Workshop

Kodak - Student Filmmaker´s Handbook

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny po projekci sestřiženého materiálu hotového díla.

Webová stránka předmětu

není

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů