Obrazová narace a její současné stylizační trendy 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ON2 zápočet 2 25 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaroslav BRABEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRABEC

Obsah

Semináře na téma současných stylizačních trendů pro vyprávění obrazem se budou soustředit především na postihnutí jednotlivých trendů pomocí předvedení vazeb mezi současnými režiséry a jejich kameramany.

Jednotlivé semináře se budou skládat ze čtyř základních částí:

 1. výklad jednotlivých trendů, jejich rozbor a ukotvení v rámci filmové narace.
 2. uvedení ukázek, které by měly podnítit zamyšlení nad danou problematikou a podpořit předcházející výklad.
 3. rozbor konkrétních kameramanů (včetně jejich filmografií), jejich přístupů k daným trendům a porovnání způsobů práce.
 4. vedení rozboru samotných studentů a jejich pohled na danou problematiku.

Témata jednotlivých seminářů:

 1. Stylizace, stylistika, styl a další kategorie filmové narace.

morfém, foném, syntax, vývoj filmové řeči

rozdělení základních trendů: Autentičnost, Barevnost, Tónování, Užití formátů, Pohyby, Dynamika, Svícení, Digitalizace.

 1. Trend autentičnosti

Rozbor možností zvýraznění autentičnosti v současném filmu.

Režisérské osobnosti:

Jean-Pierre Dardenne a Luc Dardenne

Jacques Audiard

Paul Greengrass

Kameramanské osobnosti:

Barry Acroyd

Harris Savides

Oliver Wood

 1. Trendy v oblasti pohybu a dynamiky obrazu

V návaznosti na trendy v oblasti autenticity je následující seminář věnován vyprávění příběhu pomocí pohybů obrazu a jejich trendům, které se v posledních letech čím dál více prosazují na stříbrném plátně.

Režisérské osobnosti:

Gaspar Noe

Wes Anderson

Alejandro Inárritu

Kameramanské osobnosti:

Stéphane Fontaine

Benoît Debie

Robert D. Yeoman

 1. Trendy v oblasti barev a tónování obrazu

Možnosti práce s barvou v obraze byly od počátku uvedení barevného filmu do filmového průmyslu, jak využívány, tak rozvíjeny. Současné technologické možnosti na straně jedné tyto možnosti dále rozšiřují, ale na straně druhé vyžadují komplexnější přístup samotných autorů.

Režisérské osobnosti:

Sourozenci Wachowski

Guillermo del Toro

Michael Bay

Kameramanské osobnosti:

Adam Arkapaw

Dan Laustsen

Seamus McGarvey

Bill Pope

 1. Trendy užívání rozličných formátů obrazu

Práce s jednotlivými technologickými formáty od natáčení mobilním telefonem po užití technologie IMAX je v současnosti běžnou realitou. Volba formátů též výrazně ovlivňuje stylizační pojetí výsledného díla a může vytvářet tempo filmové řeči.

Režisérské osobnosti:

James Cameron

Ang Lee

David Ayer

Robert Zemeckis

Kameramanské osobnosti:

Robert Elswit

Daniel Mindel

Claudio Miranda

John Toll

Roman Vasyanov

 1. Trendy v přístupu ke svícení obrazu

S příchodem digitálních technologií se výrazně mění přístup ke způsobu svícení a tvorbě světelné atmosféry.

Režisérské osobnosti:

David Fincher

Tim Burton

Terrence Malick

Kameramanské osobnosti:

Jeff Cronenweth

Bruno Delbonnel

Dariusz Wolski

 1. Digitální a filmový „look“

Rozdílnost vzhledu obrazu mezi filmovým a digitáním se po rozšíření digitáních záznamových technologií pohybuje od napodobování filmového vzhledu až po vyhranění se vůči klasickému filmovému obrazu a prosazování digitálního vzhledu.

Režisérské osobnosti:

Michael Mann

Marc Web

Danny Boyle

Kameramanské osobnosti:

John Schwartzman

Dante Spinotti

Dean Semler

 1. Režisérské osobnosti a jejich vize (3-4 semináře)

Rozbor a přehled vývoje významných režisérských osobností ve vztahu ke svým kmenovým kameramanům, včetně poukázání na rozdíly v přístupu k jednotlivým žánrům a na odlišnosti vzhledu obrazu při změně kameramana.

Paolo Sorrentino Luca Bigazzi

Steve McQueen - Sean Bobbit

Park Chan Wook - Chung-hoon Chung

Coen Brothers - Roger Deakins

Christopher Nolan - Wally Phister x Hoyte van Hoytema

Krzystow Kieslowski - Slawomir Idziak

Peter Jackson - Andrew Lesnie

Darren Aronofski - Matthew Libatique

Alejandro Innaritu - Emmanuel Lubezki

Guillermo Del Toro - Guillermo Navarro

Steven Spielberg - Janusz Kaminski

Alan Parker - Michael Seresin

Nicolas Winding Refn - Newton Thomas Siegel, Larry Smith,

Clint Eastwood - Tom Stern

Denis Villeneuve - André Turpin, Roger Deakins, Bradford Young

 1. Adaptabilní autoři obrazu

Rozbor skupiny kameramanů, kteří mění svůj autorský styl na základě práce s žánrem nebo díky spolupráci s režisérem.

Kameramanské osobnosti:

Greig Fraser

Phedon Papamichael

Rodrigo Prieto

 1. Nová jména v oblasti snímání obrazu

Přehled nových jmen kameramanů a jejich stylů.

Kameramanské osobnosti:

Natasha Braier - Neon Demon

Alex Catalán - Marshland

Mátyás Erdély - Son of Saul

David Gallego - Embrace of the Serpent

Mikhail Krichman - Leviathan

 1. Řemeslní kameramané

Početná skupina kameramanů, pro které je obrazová narace především řemeslem. Součástí semináře je rozbor jejich významných děl v porovnání se standardním snímaním většiny jejich snímků.

Kameramanské osobnosti:

Ben Davis

Bruno Delbonnel

Mauro Fiore

Adriano Goldman

John Mathieson

Salvatore Totino

 1. Obrazová narace v české kinematografii

Přehled základních obrazových přístupů v české kinematografii včetně důrazu na vybrané autory.

Kameramanské osobnosti:

Stanislav Milota

Jaroslav Kučera

Miroslav Ondříček

Bedřich Baťka

František Uldrich

Otto Heller

Vladimír Novotný

Výsledky učení

Semináře na téma současných stylizačních trendů pro vyprávění obrazem se budou soustředit především na postihnutí jednotlivých trendů pomocí předvedení vazeb mezi současnými režiséry a jejich kameramany. Seminář je věnován aplikaci rozborů na vlastní díla samotných studentů z pohledu obrazové narace.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

ECO, Umberto, Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 2009. ISBN 978-80-257-0157-7

GAMUT, L. T. F., Logic, language, and meaning 2 sv. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1991. ISBN 978-0-226-28088-2

SADOUL, Georges, Dějiny filmu. Praha: Orbis, 1958. 486 s.

THOMPSON, Kristin, BORDWELL, David, Dějiny filmu. Praha: Akademie múzických umění, 2007

THOMPSON, Kristin, Storytelling in the New Hollywood. New York: Harvard University Press, 1999. ISBN 0-674-83974-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Osobní prezentace analýzy filmografie vybraného režiséra

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů