O obrazech 2

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OB2 zkouška 3 česky letní

Garant předmětu

Petr KOLESNIKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr KOLESNIKOV

Obsah

Kurz je zaměřen na analýzu formálních složek obrazu v dějinách západního malířství. Hlavní pozornost bude věnována čtení kompozice, využití barev a zobrazení světla. Historický kontext přitom nebude opomíjen, protože jinak by záměry tvůrce díla nebylo možno rozkrývat do hloubky.

Kurz sestává z přednášek a seminářů. Přednášky budou probíhat v učebně a semináře před originály v galeriích.

8.Baroko II.

Rembrant, Hals, Rubens

9.Seminář: Karel Škréta, Petr Brandl, Franz Anton Maulbertsch

10.Osvícenství, klasicismus, romanticismus

J.-L. David, J.A.D. Ingres, F. Goya, C.D. Friedrich, J.M.W. Turner

11.Realismus, impresionismus, postimpresionismus

12.Avantgarda I.

Fauvismus, Kubismus, Surrealismus

13.Seminář Veletržní palác: Klimt, Schiele, Picasso, Kubišta, Filla atd.

14.poválečná malba a obraz

Rothko, Pollock, Kiefer, Richter a další

Výsledky učení

Cílem je sledovat nástroje budování obrazu a jejich proměny na příkladech významných děl evropského a světového malířství.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Rudolf Arnheim, Art and Visual Perception

Rudolf Arnheim, Visual Thinking

Rudolf Arnheim, The Power of the Centre

Milena Bartlová, Skutečná přítomnost

Michael Baxandall, Painting and Experience

Michael Baxandall, Patterns of Intention

John Berger, Způsoby vidění

James Elkins, Proč lidé pláčou před obrazy

Matila C. Ghyka, Zlaté číslo

Gyorgy Kepes, Language of Vision

Mario Livio, Zlatý řez

Alberto Manguel, Čtení obrazů

Erwin Panofsky, Perspective as Symbolic Form

Miroslav Petříček, Myšlení obrazem

David Summers, Real Spaces

Hodnoticí metody a kritéria

Esej: analýza vybraného díla

Účast a participace na přednáškách a seminářích

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů