Příprava teoretické diplomové práce

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PDP Z 1 6S česky letní

Garant předmětu

Josef PECÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Josef PECÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentům s výberem tématu diplomové práce a vysvětlit metodiku zpracování

Forma studia

V rámci semináře jsou diskutovány základní požadavky na vypracování diplomní práce a postup její přípravy.

Předpoklady a další požadavky

Vlastní písemně zformulované náměty na teoretickou dipl. práci.

Obsah kurzu

  1. Seznámení studentů s požadavky na teoretickou diplomovou práci
  2. Možné okruhy témat
  3. Diskuze nad konkrétním tématem a formulace přesného názvu práce; výběr vedoucího práce

Doporučená nebo povinná literatura

Dle výběru téma diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je aktivní účast na semináři a diskuse nad navrhovanými tématy. Na závěr vypracují osnovu diplomní práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů