Příprava teoretické diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PDP zápočet 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Seznámení studentů s požadavky na teoretickou diplomovou práci
  2. Možné okruhy témat
  3. Diskuze nad konkrétním tématem a formulace přesného názvu práce; výběr vedoucího práce

Výsledky učení

Cílem semináře je pomoci studentům s výberem tématu diplomové práce a vysvětlit metodiku zpracování

Předpoklady a další požadavky

Vlastní písemně zformulované náměty na teoretickou dipl. práci.

Literatura

Dle výběru téma diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je aktivní účast na semináři a diskuse nad navrhovanými tématy. Na závěr vypracují osnovu diplomní práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů