Příprava teoretické diplomové práce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304PDP Z 1 6 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem semináře je pomoci studentům s výberem tématu diplomové práce a vysvětlit metodiku zpracování

Forma studia

V rámci semináře jsou diskutovány základní požadavky na vypracování diplomní práce a postup její přípravy.

Předpoklady a další požadavky

Vlastní písemně zformulované náměty na teoretickou dipl. práci.

Obsah kurzu

  1. Seznámení studentů s požadavky na teoretickou diplomovou práci
  2. Možné okruhy témat
  3. Diskuze nad konkrétním tématem a formulace přesného názvu práce; výběr vedoucího práce

Doporučená nebo povinná literatura

Dle výběru téma diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je aktivní účast na semináři a diskuse nad navrhovanými tématy. Na závěr vypracují osnovu diplomní práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů