Světlotonalita

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SVE Z 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cíl cvičení:

Zvládnutí tvorby světlotonálního konceptu audiovizuálního díla.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

Náplň cvičení

Jedná se o tonální cvičení, které posluchači realizují v ateliéru SF na 35mm barevný film (60m na studenta). Studenti mohou využít k vytvoření atmosféry a nálady - scénické osvětlení k vytvoření emocionálního účinku podle zvolené koncepce, světelné situace jsou odvozeny zejména od skutečných situací, které se vyskytují v interiérech. Záměrem cvičení je světelná realizace okna pozadí a světla od okna. Variantou může být noční či večerní, ranní světelná atmosféra za oknem a odpovídající osvětlení místnosti. V interiéru může svítit praktické světlo. Doporučení pedagoga je realizovat světlotonální konstrukci použitelnou ve filmu. Případnému experimentu se meze nekladou - do filmové tvorby také patří. S výtvarným záměrem musí souhlasit pedagog cvičení..

Ať je stylizace světelně motivovaná či ne, student musí prezentovat vedoucímu cvičení svůj stylizační záměr. Vizualizaci posluchač upřesní buď fotografií, malbou či filmovým záběrem. Verbálně popíše výtvarný záměr a stylizaci. Definuje žánr filmu z kterého má záběr být. Krátký popis herecké akce či pohybu modelu.

Každý student si zvolí světelnou situaci a pak ji během jedné směny natočí. Všichni studenti jsou přítomni po celou dobu

Doporučená nebo povinná literatura

Bílá kniha - Výrobní list cvičení

Materiál a vybavení Studia FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, prezentace cvičení, odevzdání protokolu (půdorys, plán osvětlení, vzorky)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů