Seminář kameramanské tvorby 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEK8 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Vladimír SMUTNÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír SMUTNÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Scénář a kameramanská dramaturgie

Výrazové nástroje kameramana

Strategie kameramana v období příprav a při natáčení.

Filmový obraz herce, světlo, optika, pohyb

Atelérové svícení, vytváření světelných nálad, den, podvečer, noc.

Svícení v reálech-snižování kontrastu užitím světelného zdroje.Obrazová návaznost exteriér - interiér

rozlehlé reály haly, kostel, nádraží atd

Noc- město-příroda-les, měsíční světlo, bez měsíčního světla, americká noc déšť, sníh

Specifika natáčení, auto, letadlo,vlak, na vodě, na moři.

Porovnání analog versus digitál

Ke získání zápočtu je třeba odevzdat esej v rozsahu 2 stran textu-téma eseje si studet vybere a seznámí s ním lektora. Může to být i verbální explikace kameramanské realizace vybraného literárního díla, povídka ,novela.

Bez eseje není zápočet.

Docházka na seminář je povinná a pouze 2x je možné se omluvit! O výjimku je třeba požádat lektora a se zameškané látky odevzdat esej rozsah eseje určí lektor

Docházka na seminář je předpokladem zápočtu! Lektor je vedoucím ročníku, tvůrčí konzultace jsou možné.Na začátku semestru, dle studentů, můžeme analyzovat filmy z bakalářských státních zkoušek.

,

Forma studia

Předávání praktických znalostí pedagoga,projekce a analýza filmů

Předpoklady a další požadavky

Prakticke a teoreticke znalosti z oboru kamera

Obsah kurzu

Vysokoškolský výukový cyklus pojímá v komplexnosti aktivitu hlavního kameramana se zřetelem k tvorbě dramatické, nepomíjí ovšem ve smyslu odborné erudice ani žánry ostatní.

Zvláštní důraz je pedagogem kladen na metodiku kameramanské dramaturgie, jak dokládá i

dále uvedená seminární součást.

Tematické celky:

Scénář a kameramanská dramaturgie

Zvláštnosti černobílé kinematografie a vytváření světelných nálad

Atelierové osvětlování ? jaké druhy světelných zdrojů užíváme ? Den, Večer, Noc, tvář, okna, světelné zdroje v obraze, expozice a jak nám to vše komplikuje pohyb herce a kamery.

Možnosti a styl kameramanské práce. Film look. Módnost. Nadčasovost.

Osvětlování v reálech,snížení kontrastu použitím umělých zdrojů, úskalí obrazových návazností interieru a exterieru, velké reály, kostel, nádraží a pod.

Exterier, krajina, město.

Noc jako zvlášť obtížný kameramanský úkol.

Reklama, dokument, TV media a multimedia.

Herec ve světle, optice a pohybu.

Kameramanské školy (CZ,USA, F, UK, I, G a další).

Kameraman důsledný technik,teprve distribuční (masové) kopie jsou výsledkem kameramanské práce.

Teoretická i praktická příprava studenských cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Ján Šmok:Teorie skladby fotografického obrazu

Kris Malkiewicz: Film Lighting

Gerald Millerson:Technique of Lighting for Television and Film

Journal:American Cinematographer

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspešného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích!

Seminární práce možnosti :

Posluchač si vybere povídku. Připraví si kameamanskou explikaci, pro její filmovou realizaci. Smyslem seminární práce je ztah mezi verbálního vyjádření příběhu či poselství a jejich následným audiovizuálním artefaktem.

nebo

Esej, 2str. textu na téma, které si student vybere a seznámí s tématem lektora.

Absence na semináři 2x za semestr, vždy řádně omluvena, mail, telefon. Ze semináře na kterém student

chyběl, napíše student esej 2str./rozumí se na téma daného semináře.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 230
Sborovna KK

(Lažanský palác)
SMUTNÝ V.
15:40–17:15
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:40–17:15 Vladimír SMUTNÝ Sborovna KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů