Seminář kameramanské tvorby 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SEK8 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Připravit posluchače na práci kameramana

Forma studia

Předávání praktických znalostí pedagoga,projekce a analýza filmů

Předpoklady a další požadavky

Prakticke a teoreticke znalosti z oboru kamera

Obsah kurzu

Vysokoškolský výukový cyklus pojímá v komplexnosti aktivitu hlavního kameramana se zřetelem k tvorbě dramatické, nepomíjí ovšem ve smyslu odborné erudice ani žánry ostatní.

Zvláštní důraz je pedagogem kladen na metodiku kameramanské dramaturgie, jak dokládá i

dále uvedená seminární součást.

Tematické celky:

Scénář a kameramanská dramaturgie

Zvláštnosti černobílé kinematografie a vytváření světelných nálad

Atelierové osvětlování ? jaké druhy světelných zdrojů užíváme ? Den, Večer, Noc, tvář, okna, světelné zdroje v obraze, expozice a jak nám to vše komplikuje pohyb herce a kamery.

Možnosti a styl kameramanské práce. Film look. Módnost. Nadčasovost.

Osvětlování v reálech,snížení kontrastu použitím umělých zdrojů, úskalí obrazových návazností interieru a exterieru, velké reály, kostel, nádraží a pod.

Exterier, krajina, město.

Noc jako zvlášť obtížný kameramanský úkol.

Reklama, dokument, TV media a multimedia.

Herec ve světle, optice a pohybu.

Kameramanské školy (CZ,USA, F, UK, I, G a další).

Kameraman důsledný technik,teprve distribuční (masové) kopie jsou výsledkem kameramanské práce.

Teoretická i praktická příprava studenských cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Ján Šmok:Teorie skladby fotografického obrazu

Kris Malkiewicz: Film Lighting

Gerald Millerson:Technique of Lighting for Television and Film

Journal:American Cinematographer

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky úspešného ukončení předmětu:aktivní účast na seminářích! Seminární práce: Posluchač si vybere povídku. Připraví si kameamanskou explikaci, pro její filmovou realizaci. Smyslem seminární práce je ztah mezi verbálního vyjádření příběhu či poselství a jejich následným audiovizuálním artefaktem.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů