Kruh 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KRU2 zápočet 5 48 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 89 až 114 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Obsah

Cvičení je jedním ze dvou výstupů Semináře režie 4. Úkolem studenta je natočit pomocí kamery na jeřábu a kamerové jízdy scénu v jednom záběru tak, aby využil celého prostoru scény v úhlu 360 stupňů.

-

Výsledky učení

Student si osvojí pokročilejší uvažování o práci s mizanscénou.

Student zdokonalí své uvažování o kameře a práci s hercem v celém prostoru.

Student se seznámí se základy práce s jeřábem a se složitějším pojetím mizanscény.

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Ukázky z filmů, které z kruhovým využitím prostoru scény pracují (včetně studentských cvičení z předchozích let).

-

Hodnoticí metody a kritéria

Vyžaduje se projekce dokončeného filmu.-

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů