Tisk studijního plánu

Studijní plán Filmová režie - magistr – 1. ročník

Studijní program: Filmová režie
Katedra režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Klauzurní zkouška 3
 
302KLZ3 ZK 1 12PS
Minimální počet kreditů za semestr 0 1
Povinné předměty
Dramaturgie celovečerního filmu 302DRCF Z 2 32SS
Imaginární světy 373IS1 ZK 2 2PT 373IS2 ZK 2 2PT
Konzultace k diplomové práci 302KODP1 Z 1 18SS
Kruh 302KRUH1 Z 2 48CS
Kruh 302KRUH2 Z 2 48CS
Literatura: témata a trendy 301LTT ZK 2 2ST
Mosty do praxe 302MP3 Z 1 18SS
Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu 302PFTDF Z 4 120CS Zapsat 302PFTDF Z 4 120CS Zapsat
Projekce KR 302PRR7 Z 2 26SS 302PRR8 ZK 2 26SS
Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 302PAF5 Z 2 2ST 302PAF6 Z 2 2ST
Realizace krátkého filmu 302RKFI Z 8 300CS
Realizační dílna 302RDV5 Z 2 3DT 302RDV6 Z 2 3DT
Scénář absolventského filmu
 
302SCAF Z 5 180CS
Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 302SAV1 Z 2 3SO
Seminář filmové hudby a zvuku
 
308SFHZ2 Z 2 9SS 308SFHZ1 Z 2 9SS
Seminář krátkého filmu
 
302SKF Z 1 9SS
Seminář režie 4 302SEF4 Z 2 40SS
Vývoj celovečerního filmu 302VCF Z 2 12SS
Minimální počet kreditů za semestr 34 16
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702FAOU3 ZK 3 2ST 702FAOU4 ZK 3 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 3 3
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Moduly KR
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 37 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -7 10
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 302KRM19201R

Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR [302DTV]

300DTV #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 6 (302RDV6) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 5 (302RDV5) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (302RDV8) PZ Absolventským výkonem
Konzultace k diplomové práci 1 (302KODP1) ZT Diplomovou prací
Konzultace k diplomové práci 2 (302KODP2) ZT Diplomovou prací
Klauzurní zkouška 3 (302KLZ3) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (302RDV7) PZ Absolventským výkonem
Vývoj celovečerního filmu (302VCF) PZ Absolventským výkonem
Realizace krátkého filmu (302RKFI) PZ Absolventským výkonem
Scénář absolventského filmu (302SCAF) PZ Absolventským výkonem
Příprava absolventského filmu (302PAF) PZ Absolventským výkonem
Realizace absolventského filmu (302RAFI) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie celovečerního filmu (302DRCF) PZ Absolventským výkonem
Seminář filmové hudby a zvuku 1 (308SFHZ1) ZT Praktická filmová režie (S302MPFR)
Seminář filmové hudby a zvuku 2 (308SFHZ2) ZT
Seminář krátkého filmu (302SKF) ZT
Seminář režie 4 (302SEF4) ZT