Zjednodušený studijní plán Filmová režie - magistr

Katedra režie

Studijní program: Filmová režie

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU3 Anglický jazyk pro odborné účely 3 ZK 3
302DRCF Dramaturgie celovečerního filmu Z 2
373IS1 Imaginární světy 1 ZK 2
302KODP1 Konzultace k diplomové práci 1 Z 1
302KRUH1 Kruh 1 Z 2
302KRUH2 Kruh 2 Z 2
301LTT Literatura: témata a trendy ZK 2
302MP3 Mosty do praxe 3 Z 1
302PRR7 Projekce KR 7 Z 2
302PAF5 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1 Z 2
302RKFI Realizace krátkého filmu Z 8
302RDV5 Realizační dílna 5 Z 2
302SAV1 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 1 Z 2
308SFHZ2 Seminář filmové hudby a zvuku 2 Z 2
302SEF4 Seminář režie 4 Z 2
302VCF Vývoj celovečerního filmu Z 2
Kreditů z povinných předmětů 37
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302PFTDF Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly KR
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702FAOU4 Anglický jazyk pro odborné účely 4 ZK 3
373IS2 Imaginární světy 2 ZK 2
302KLZ3 Klauzurní zkouška 3 ZK 1
302PRR8 Projekce KR 8 ZK 2
302PAF6 Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 2 Z 2
302RDV6 Realizační dílna 6 Z 2
302SCAF Scénář absolventského filmu Z 5
308SFHZ1 Seminář filmové hudby a zvuku 1 Z 2
302SKF Seminář krátkého filmu Z 1
Kreditů z povinných předmětů 20
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302PFTDF Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly KR
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302APP Asistence na pedagogickém procesu Z 5
302KODP2 Konzultace k diplomové práci 2 Z 1
302MP4 Mosty do praxe 4 Z 1
302PAF Příprava absolventského filmu Z 12
302RDV7 Realizační dílna 7 Z 2
302SAV3 Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 3 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 23
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302PFTDF Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly KR
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
302RAFI Realizace absolventského filmu Z 24
302RDV8 Realizační dílna 8 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 26
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
302PFTDF Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu Z 4
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR
výběr ze skupiny Cizí jazyky FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Tělesná výchova FAMU - volitelné
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU
výběr ze skupiny Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
výběr ze skupiny Moduly KR
výběr ze skupiny Modulová výuka FAMU
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 11
Celkem kreditů za ročník 60