Realizační dílna 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV6 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš Pavlíček, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů, scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Vedení ročníku, či dílny není otázkou pouhé pedagogické náplně. Hlavní pedagog vytváří pro studenta klima, které je zásadní pro jeho rozvoj, jde s kůží na trh nejen jako profesionál, ale i jako člověk. Má nad adepty reálnou moc a do značné míry vládne nad jejím osudem nejen uměleckým. K tomu několik postřehů: A/ empatie. Není úkolem pedagoga zformovat studenta, ten se formuje sám nabitou zkušeností. Pedagog mu umožňuje cestu, otevírá možnosti. Nepokouší se mu tuto cestu zprůchodnit, ani předšlapat. Diskutuje a argumentuje. Oba jsou rovnocennými partnery. Vciťuje se do adeptových východisek, do jeho potenciálu. Vede ho po jeho cestě, ne po své. B/ inspirace a provokace. Pedagogův přístup je stimulující. Učí adepta vidět, hledat, pátrat, pronikat a totéž se od něj učí i on sám. Provokuje jeho imaginaci, přesnost a hloubku vidění, opravdovost přístupu. Vzájemná výměna je tvořivá. Pedagog překvapuje, aby byl sám překvapován, nejde tedy jen o jakýsi dozor, adepti jsou dospělí a svéprávní lidé. Pedagog je studentovi výzvou, zrovna tak jako student pedagogovi. C/ profesionalita a odpovědnost. Adept režie se musí podřídit limitům filmové výroby. Je v něm iniciován profesionální přístup, jenž se ovšem nesmí stát falešným zaklínadlem. Je především prostředkem zvládnutí praxe, ne cíle. Cílem je především adeptův umělecký a osobnostní růst a rozvoj.

Ve všech dílnách se projeví zkušenosti studentů, kteří se účastnili zahraničních stáží, formou prezentace stáže a následné diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu, zkouška není vypisována :

80% aktivní účast

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

  1. ročník Bc. - hotový scénář a natočený Hraný film do 17.5.
  2. ročník Bc. - natočený bakalářský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

1.ročník MgA. - dokončený scénář Absolventského filmu do konce srpna

  1. ročník MgA.- natočený Absolventský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
GEDEON S.

13:10–15:35
(paralelka 1)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
JAŘAB D.

13:10–15:35
(paralelka 2)
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
SLÁMA B.
BLAŽEVIČ J.

13:10–15:35
(paralelka 3)
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
MAREK P.
Pavlíček T.

13:10–15:35
(paralelka 4)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA
Saša GEDEON
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 1
Po 13:10–15:35 Petr MAREK
David JAŘAB
Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Bohdan SLÁMA
Jasmina BLAŽEVIČ
Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
Tomáš Pavlíček
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 4

Předmět je součástí následujících studijních plánů