Realizační dílna 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV6 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

Forma studia

Řízený i neřízený dialog; analýza námětů, scénářů a natočených materiálů; projekce hotových filmů

Předpoklady a další požadavky

Student musí prokázat znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění a zároveň osobní tvůrčí orientaci.

Obsah kurzu

Vedení ročníku, či dílny není otázkou pouhé pedagogické náplně. Hlavní pedagog vytváří pro studenta klima, které je zásadní pro jeho rozvoj, jde s kůží na trh nejen jako profesionál, ale i jako člověk. Má nad adepty reálnou moc a do značné míry vládne nad jejím osudem nejen uměleckým. K tomu několik postřehů: A/ empatie. Není úkolem pedagoga zformovat studenta, ten se formuje sám nabitou zkušeností. Pedagog mu umožňuje cestu, otevírá možnosti. Nepokouší se mu tuto cestu zprůchodnit, ani předšlapat. Diskutuje a argumentuje. Oba jsou rovnocennými partnery. Vciťuje se do adeptových východisek, do jeho potenciálu. Vede ho po jeho cestě, ne po své. B/ inspirace a provokace. Pedagogův přístup je stimulující. Učí adepta vidět, hledat, pátrat, pronikat a totéž se od něj učí i on sám. Provokuje jeho imaginaci, přesnost a hloubku vidění, opravdovost přístupu. Vzájemná výměna je tvořivá. Pedagog překvapuje, aby byl sám překvapován, nejde tedy jen o jakýsi dozor, adepti jsou dospělí a svéprávní lidé. Pedagog je studentovi výzvou, zrovna tak jako student pedagogovi. C/ profesionalita a odpovědnost. Adept režie se musí podřídit limitům filmové výroby. Je v něm iniciován profesionální přístup, jenž se ovšem nesmí stát falešným zaklínadlem. Je především prostředkem zvládnutí praxe, ne cíle. Cílem je především adeptův umělecký a osobnostní růst a rozvoj.

Ve všech dílnách se projeví zkušenosti studentů, kteří se účastnili zahraničních stáží, formou prezentace stáže a následné diskuse.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu, zkouška není vypisována :

80% aktivní účast

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

  1. ročník Bc. - hotový scénář a natočený Hraný film do 17.5.
  2. ročník Bc. - natočený bakalářský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

1.ročník MgA. - dokončený scénář Absolventského filmu do konce srpna

  1. ročník MgA.- natočený Absolventský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů