Projekce současného autorského filmu - filmová řeč 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PAF5 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav KADRNKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav KADRNKA, Pavel MAREK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Forma studia

projekce, jen výjimečně diskuse s pedagogem

Předpoklady a další požadavky

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Obsah kurzu

Seminář práce s filmovým jazykem je čistě praktická oborová příprava režisérů k práci na schválených literárních scénářích.

Jeho cílem je překonání literární a dramaturgické tendence, které se věnuje většina času náplně režijních dílen a směřuje k praktičtějším otázkám oboru, jako vedení námětu praktického cvičení k režijní explikaci, technickému scénáři a filmovým vizuálům.

Jako klíčový vnímám návrat k výuce práce na storyboardu.

Na konzultace samotného technického scénáře většinou nezbývá v dílnách čas a storyboardy úplně z výuky vymizely. Rád bych podněcoval naše studenty k hledání vlastního režijního klíče a pojetí vybrané látky. Seminář funguje jako přemostění od schválené verze literárního scénáře k režijní koncepci, technickému scénáři a storyboardu.

Obsah semináře je dále rozvíjen při projekcích katedry režie, na kterých studentům představuji díla výrazných filmových autorů současnosti.

Koncept

Proces vizualizace

( režijní explikace již u samotného námětu spolu s referencemi a rešeršemi )

Co mi daný námět nabízí z hlediska filmové režie? Proč to má být film?

Proč se můj příběh odehrává právě zde? Používám prostor jen jako zázemí pro postavy nebo mu dávám jiný význam? Chci, aby reflektoval vnitřní svět mých postav?

Subjektivní perspektiva vs. objektivní perspektiva – určení základní optiky vyprávění. Kdo se dívá? Proč?

Proč bych měl svým filmem jen ilustrovat literární scénář? Nechci mít v popředí svého filmu samotný filmový pohyb? Nechci psát film rovnou záběrováním? Kam se mi posouvá původní námět určením režijního klíče? Není to tak, že důsledně dodržená forma zpětně vytváří obsah?

(J.Epstein, C. Reygadas, A. Serra, C. Guerra)

Jak mám literárním scénářem popsat čas a ticho, kterými chci vyprávět? Jak použít elipsu, abych více zapojil diváka? Jak mi poslouží „zapečetěný čas“, abych vyjádřil niternější psychologické proměny mých postav? Jak překonat literu, která mě svazuje k popisnosti, kauzalitám a psychologizování? Jak namísto kauzality vytvořit intenzitu? Vizuál, storyboard, visualboard, grafická novela, teaser?

V mém filmu nehraje herec, ale jeho obraz. Co je autentický filmový projev? Má můj herec hrát pro kameru nebo má kamera jen sledovat hercův projev? Musí můj herec znát psychologický portrét své postavy? Nehrozí, že bude rovnou předvádět svou domněnku výsledku? Jak má být herec před kamerou pravdivý? Jak mu můžu já - režisér být nápomocný?

Nemohu zvukovou složkou nahradit obraz? Nevybízím tak divákovu fantazii k tomu, aby se více zapojila? Co slyší má postava a co slyší divák? Nemohu použitím ruchů předznamenávat obraz a tak dráždit divákovu představivost? Nejprve ukážu mou postavu jak slyší a pak teprve ukazuji co slyší. Zvukem předznamenávám obrazový nástřih (K.Loach, Hou Hsiao Hsien).

Dále k rozvinutí

Tvar a barva – určení základních barev a tvaru pro film. Dodržení celku.

Ochrana autorské vize od námětu po distribuci (režisérova vize, pitching, materiály k filmu, logline, explikace, presskit)

Role autorského režiséra v současném kontextu evropského producentství.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

Gaston Bachelard: Poetika prostoru, Gaston Bachelard: Poetika snění, Steven D. Katz: Film Directing Shot by shot, Eric Sherman: Directing The Film, David Bordwell: Figures Traced in Light, Zwischen Film und Kunst (Storyboards von Hitchcock bis Spielberg), Roy/Leweke: The Berlin School a další.

Vizuály, práce s prostorem, malíři, architekti:

Daniel Pitín, Vilhelm Hammershoi, Andrew Wyeth, Luca Servino, László Rajk a další.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
KADRNKA V.
14:50–18:05
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 3)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:50–18:05 Václav KADRNKA Projekce FAMU
Lažanský palác
přednášková par. 3

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů