Realizace absolventského filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RAFI Z 24 800 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 0 až 120 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student rozumí všem fázím přípravy, realizace a postprodukce filmového díla.

Student dovede autorsky přemýšlet a rozhodovat o všech aspektech filmového díla s ohledem na svůj autorský záměr, ucelenost tvaru a téma díla.

Student dokáže spolupracovat se všemi dalšími tvůrčími součástmi štábu, zná jejich úlohu a dokáže s nimi vést tvůrčí dialog.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Student zrealizuje svůj absolventský film, ve kterém zúročí poznatky a dovednosti nabyté v průběhu celého studia. Absolventský film je krátko až středometrážní formát ( v odůvodněných případech na základě zajištěného dalšího financování, při realistické realizační rozvaze, silném scénáři a důsledně připravené režijní koncepci může jít i celovečerní formát ). Film přesahuje rámec obyčejného školního cvičení. Mělo by jít o svébytné autorské vyjádření, ve kterém studenti nachází svá osobitá témata a výrazný autorský styl.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení a splnění zápočtu je posuzováno: umělecká kvalita absolventského filmu s přihlédnutím na proces tvorby ve všech realizačních fázích - námět, scénář, technický scénář atd.

Poznámka

Garant dohlíží na přípravu a realizaci absolventského filmu v rámci své dílny, podílí se na hodnocení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů