Realizační dílna 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302RDV8 Z 2 3T česky letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, Saša GEDEON, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Tomáš Pavlíček, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Student chápe základní dramatické principy, ovládá základy při práci s herci a neherci, rozumí základům filmové řeči.

Obsah kurzu

Dílna Pavel Marek - Tomáš PavlíčekKoncepce

Existuje mnoho rozličných způsobů, jak pracovat se studenty na tvorbě jejich praktických cvičení. Každý pedagog si postupně, na základě svých zkušeností, vytvoří metodu, kterou pak aplikuje. Nejedná se samozřejmě o metodu v pravém slova smyslu, žádný stoprocentně přenosný modus operandi neexistuje. Existuje jen horizont, jakási limitní sféra, která odkazuje k principům historicky ověřeným, které autor autenticky formuje skrze svoji vlastní reflexi vůkolního světa a sebe sama jako jeho součásti. Spontánní obrazotvornost, poezie, která sublimuje z nevědomí a získává při tomto procesu konkrétní podobu, je zásadní hnací silou uměleckého výrazu. Aby však takový proces měl hlubší smysl a reálně se otiskl do filmového díla, je třeba, aby autor/student ovládal celé spektrum řemeslných postupů. V dílně se proto zabýváme rozličnými aspekty filmové tvorby, klademe důraz na zvládnutí řemesla a současně usilujeme o to, aby se tyto řemeslné dovednosti nestaly jen jakýmsi bezduchým „odbornictvím“, ale sloužily studentovi jako praktický nástroj při tvorbě audiovizuálního díla. Věříme, že pedagog může na půdorysu dílny pomoci ke zhmotnění hlubších obsahů u těch, kteří mají kreativní potenciál, zvládají řemeslo a mají intenzivní nutkání transformovat tento obsah do uměleckého díla.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dodává pedagog

Hodnoticí metody a kritéria

80% aktivní účast

hotový scénář a natočený film dle ročníku studenta

  1. ročník Bc. - hotový scénář a natočený Hraný film do 17.5.
  2. ročník Bc. - natočený bakalářský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

1.ročník MgA. - dokončený scénář Absolventského filmu do konce srpna

  1. ročník MgA.- natočený Absolventský film :

konec května pro jarní termín státní zkoušky

konec srpna pro podzimní termín státní zkoušky

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 236
Ateliér KR 236

(Lažanský palác)
SLÁMA B.
BLAŽEVIČ J.

13:10–15:35
(paralelka 1)
místnost 239
Seminární místnost KR 239

(Lažanský palác)
BOUDA M.
GEDEON S.

13:10–15:35
(paralelka 3)
místnost 240
Seminární místnost KR 240

(Lažanský palác)
MAREK P.
JAŘAB D.

13:10–15:35
(paralelka 4)
místnost 308
Učebna 5 (FAMU)

(Lažanský palác)
MAREK P.
Pavlíček T.

13:10–15:35
(paralelka 2)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 13:10–15:35 Bohdan SLÁMA
Jasmina BLAŽEVIČ
Ateliér KR 236
Lažanský palác
paralelka 1
Po 13:10–15:35 Pavel MAREK
Tomáš Pavlíček
Učebna 5 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 2
Po 13:10–15:35 Marek BOUDA
Saša GEDEON
Seminární místnost KR 239
Lažanský palác
paralelka 3
Po 13:10–15:35 Petr MAREK
David JAŘAB
Seminární místnost KR 240
Lažanský palác
paralelka 4

Předmět je součástí následujících studijních plánů