Tisk studijního plánu

Studijní plán Filmová režie - magistr – 2. ročník

Studijní program: Filmová režie
Katedra režie
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinné předměty
Asistence na pedagogickém procesu 302APP Z 5 140CS
Konzultace k diplomové práci 302KODP2 Z 1 18SS
Mosty do praxe 302MP4 Z 1 18SS
Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu 302PFTDF Z 4 120CS Zapsat 302PFTDF Z 4 120CS Zapsat
Příprava absolventského filmu
 
302PAF Z 12 400CS
Realizace absolventského filmu
 
302RAFI Z 24 800CS
Realizační dílna 302RDV7 Z 2 3DT 302RDV8 Z 2 3DT
Scénografické aspekty a výprava ve světové kinematografii 302SAV3 Z 2 3SO
Minimální počet kreditů za semestr 23 26
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Povinně volitelné předměty
Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0)
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Cizí jazyky FAMU - volitelné
Tělesná výchova FAMU - volitelné
Volitelné předměty FAMU
Volitelné předměty FAMU - pro MgA studium
Moduly KR
Modulová výuka FAMU
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 23 26
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 302KRM19201R

Dějiny a teorie umění, společenské vědy_KR [302DTV]

300DTV #

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Realizační dílna 6 (302RDV6) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 5 (302RDV5) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 8 (302RDV8) PZ Absolventským výkonem
Konzultace k diplomové práci 1 (302KODP1) ZT Diplomovou prací
Konzultace k diplomové práci 2 (302KODP2) ZT Diplomovou prací
Klauzurní zkouška 3 (302KLZ3) PZ Absolventským výkonem
Realizační dílna 7 (302RDV7) PZ Absolventským výkonem
Vývoj celovečerního filmu (302VCF) PZ Absolventským výkonem
Realizace krátkého filmu (302RKFI) PZ Absolventským výkonem
Scénář absolventského filmu (302SCAF) PZ Absolventským výkonem
Příprava absolventského filmu (302PAF) PZ Absolventským výkonem
Realizace absolventského filmu (302RAFI) PZ Absolventským výkonem
Dramaturgie celovečerního filmu (302DRCF) PZ Absolventským výkonem
Seminář filmové hudby a zvuku 1 (308SFHZ1) ZT Praktická filmová režie (S302MPFR)
Seminář filmové hudby a zvuku 2 (308SFHZ2) ZT
Seminář krátkého filmu (302SKF) ZT
Seminář režie 4 (302SEF4) ZT