Seminář filmové hudby a zvuku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308SFHZ2 Z 2 9 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí praktické součinnost zvukového designera / hudebníka s režisérem při dokončování audiovizuálního díla.

Student je schopen kriticky zhodnotit funkčnost původního konceptu zvukové stopy, včetně případné nutnosti jeho opuštění ve prospěch symbiózy s nově vznikajícím filmovým tvarem.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

Seminář filmové hudby a zvuku 1

Obsah kurzu

Druhá část společného semináře Katedry režie FAMU, Katedry zvukové tvorby FAMU a Katedry skladby HAMU. Studenti 2. ročníku magisterského studia těchto kateder společně připravují auditivní složku filmového díla, jehož literární, dramaturgická a režijní část vznikly v rámci Semináře krátkého filmu pod režijním vedením studentů katedry režie. Studenti společně dokončují zvukovou / hudební koncepci vznikajícího audiovizuálního díla v rolích zvukových / hudebních dramaturgů, sounddesignerů a skladatelů filmového soundtracku. Hlavním cílem předmětu je zařadit uvažování o zvukové / hudební koncepci do všech fází práce na filmu. Výsledkem druhé části je přímá praktická a analytická zkušenost s tvorbou zvukového designu / filmového soundtracku.

Doporučená nebo povinná literatura

Ústřední studijní pomůckou je rozpracované filmové dílo studentů 2. ročníku magisterského studia katedry režie. Další materiály ke studiu mohou být zadávány individuálně v návaznosti na jednotlivé filmové projekty studentů.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická dramaturgická participace na výsledném audiovizuálním díle.

Poznámka

--

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů