Konzultace k diplomové práci 1

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KODP1 Z 1 18S česky zimní

Garant předmětu

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jasmina BLAŽEVIČ, Marek BOUDA, David JAŘAB, Pavel MAREK, Petr MAREK, Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je ukázat schopnost zvolit a uchopit dané téma v teoretické diplomové práci, která má ucelený rozsah 40 stran.

Forma studia

Konzultace, vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

Schopnost využít nabytých vědomostí a zkušeností během celého studia.

Obsah kurzu

Student konzultuje s pedagogy dílen budoucí podobu teoretické diplomové práce, její téma, přípravu a výběr vedoucího práce a oponenta.Je klasifikována míra zájmu a účasti.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

(knihy jsou vesměs k dispozici v knihovně FAMU)

A. Wajda: Moje filmy

J. Plazewski: Filmová řeč

J. Kučera: Střihová skladba ve filmu a v televizi

J. Kališ: Problematika filmových dramatických forem I, II

E. Lindgren: Filmové umění

A. Garel, F. Porcile : Hudba a film

S. Ulver: Západní filmová avantgarda

M. Drvota: Základní složky filmu

F. Fellini: Dělat film

Rozhovory Hitchcock ? Truffaut

M. Ciment: Loseyho kniha

J. Monaco: Nová vlna

R. Lukavský: Stanislavského metoda herecké práce; Být nebo nebýt

M. Čechov: O herecké technice

R. Bresson: Poznámky o kinematografu

P. Brook: Prázdný prostor; Pohyblivý prostor

A. Bazin: Co je to film?

Film je umění (sborník statí)

W. Kerr: Jak nepsat hru

Aristotelés: Poetika

I. Bergman: Obrázky

J. Vostrý: Režie je umění; O hercích a herectví

J.. C. Carriere: Vyprávět příběh

S.M. Ejzenštejn: Umenie mizanscény I, II

D. J. Novotný: Chcete psát scénář?

J. Valušiak: Střihovou skladbou k n-té dimenzi

L. V. Kulešov: Základy filmové režie

J. Císař: Základy dramaturgie

F. Daniel ? M.V. Kratochvíl: Cesta za příběhy

M. Rabiger: Directing

M. Mathausová: 12 pádů scenáristiky

J. Monaco: How to Read a Film

D. Arijon: Grammer of the Film Language

K.Thompsonová a D. Bordwell: Dějiny filmu

Hodnoticí metody a kritéria

Požadavky pro zápočet :

Aktivní účast při konzultaci, zájem a včasný výběr vhodného tematu budoucí diplomové práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů