Dramaturgie celovečerního filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302DRCF zápočet 2 32 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 26 až 36 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal REICH, Bohdan SLÁMA

Obsah

Seminář dramaturgie se věnuje vývoji magisterských námětů s cílem rozvinout a prohloubit praktické i teoretické znalosti posluchačů v oblasti dramaturgie a naratologie. Akcent je kladen na práci s textem a zkoumání konkrétních směrů, jak nejlépe rozvíjet jednotlivé příběhy. K tématům, kterých se dotkneme v kontextu praktického vývoje, doplníme v případě potřeby teorii.

Tematické okruhy

Vyplynou z praktické části. Můžeme se mj. dotknout následujících okruhů:

●Idea. Téma. Tón. Tematické pole. Centrální dramatický argument.

●Postavy - vývoj & charakteristika.

●Postavy - antagonista & protagonista / dual protagonist / group protagonist

●Story design - stavební prvky příběhu a jeho vnitřní dynamika.

●Story design - dramatické struktury (3-akt, 5-akt, 8-sekvencí, Hero’s Journey, mozaika, atp)

●Story design - krátký film, celovečerní scénář, mini-série.

Metodika

Seminář bude probíhat formou skupinového workshopu, kde se všichni podílejí na zpětné vazbě k námětům a diskuzi možných směrů vývoje textu. Tím je krom přímých podnětů získávána inspirace a zkušenost, kterou lze aplikovat na vlastní materiál. Cílem není hledat “jedinou správnou” podobu příběhu, ale podpořit tvůrčí proces a pomoci prozkoumat slepá místa

Výsledky učení

Absolvování semináře umožní posluchačům získat přímou zkušenost s dramaturgickým vývojem textu, rozvinout magisterský námět do podoby literárního scénáře a zpřesnit svoji představu o jeho filmovém zpracování. Zároveň si osvojí a prohloubí znalosti o typických a atypických formách dramatického vyprávění.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

YORKE, John. Into the woods : how stories work and why we tell them. London: Penguin, 2014. xvii, 309 stran :. ISBN 978-0-141-97810-9 ilustrace.

ARONSON, Linda. The 21st century screenplay : a comprehensive guide to writing tomorrow's films. First published. Crows Nest: Allen & Unwin, 2010. xix, 490 stran :. ISBN 978-1-7437-136-8

HORTON, Andrew. Writing the character-centered screenplay. Berkeley: University of California Press, 1999. 237 s. ISBN 0-5020-22165-6.

MCKEE, Robert. Story : substance, structure, style and the principles of screenwriting. 1st ed. New York: Harper Collins, c1997. 466 s. :. ISBN 978-0-06-039168-3 il. ; 24 cm.

WESTON, Judith. The film director's intuition : script analysis and rehearsal techniques. Studio City: Michael Wiese Productions, [2003] ©2003. xxiii, 364 stran. Dostupné na WWW: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip044/2003011909.html. ISBN 978-0-94118-878-4

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, praktická příprava a aktivita na semináři.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů