Příprava absolventského filmu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PAF Z 12 400 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 0 až 60 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojí schopnost koncepčně promýšlet a důsledně připravit filmový projekt, který přesahuje rámec pouhého ročníkového cvičení, ale je už plnohodnotným autorským filmem, ve kterém student hledá své téma a k němu adekvátní osobitý styl.

Forma studia

Cvičení.

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Student připravuje svůj absolventský film. Rozmýšlí a připravuje koncepci režijního pojetí i autorského stylu, hledá adekvátní jazyk daného projektu. Připravuje v součinnosti se studenty katedry kamery vizualizaci: vizuální koncepci, vizualizaci postav a jejich představitelů. Pracuje na moodboardu. Hledá vhodné herecké obsazení, podniká kamerové a herecké zkoušky, určuje styl hereckého projevu, rozmýšlí vedení herců ve vztahu k prostoru, ke kompozici a pohybu kamery. Hledá adekvátní koncept zvukové a hudební složky, rytmizace a filmového pohybu, zvažuje styl střihové skladby. Pracuje na technickém scénáři, storyboardu a rozzáběrování. Uvažuje o vhodných lokacích, podniká obhlídky. To vše s ohledem na parametry absolventského filmu. Jednotlivé kroky probírá se svým dílenským vedoucím, který mu za práci dává zápočet.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet na základě průběžného plnění jednotlivých přípravných kroků při přípravě absolventského filmu.

Poznámka

Garant v rámci realizačních dílen konzultuje a dohlíží na přípravu některých cvičení a uděluje zápočet.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů