Praxe na filmu, TV, divadle, festivalu

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PFTDF zápočet 4 120 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 30 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JAROŠOVÁ, Bohdan SLÁMA

Obsah

Student si po dohodě vybere profesionální prostředí ( v divadle, u filmu, v televizi či na festivalu ), kde asistuje nejméně 2 týdny během magisterského studia.

Výsledky učení

Student si během 14 dnů osvojí práci asistenta režie (při natáčení nebo v přípravných pracích, popřípadě při zkouškách na divadle, či koordinační činností na festivalu).

Student se seznámí s každodenními problémy vznikajícími při organizaci v profesionálním prostředí.

Porozumí strukturám výrobního (přípravného) štábu, rozumí jeho organizačním strukturám, zná povinnosti a úkoly jednotlivých členů štábu.

Student konfrontuje své teoretické a praktické zkušenosti z natáčení školních cvičení v profesionálním prostředí.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou zápočtu je splnění asistence v trvání nejméně 120 hodin v profesionálním prostředí.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů