Klauzurní zkouška 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KLZ3 ZK 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

●Student dokáže veřejně představit své dílo

●Student je schopný vést dialog s odbornou komisí o svém díle a zvládá srozumitelně hájit svá rozhodnutí

●Student přijímá kritickou reflexi svého díla

Forma studia

Semináře.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Klauzurní zkouška je vyvrcholením celoroční práce studenta. Student prezentuje svá klauzurní cvičení (scénář k absolventskému filmu, krátký film) před pedagogy a ostatními spolužáky, obhajuje svůj záměr a to, jaké zvolil výrazové prostředky k vyjádření svého záměru.

Doporučená nebo povinná literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace klauzurních cvičení a jejich obhajoba.

Poznámka

Zapojení garanta : Vedení klauzurního dne, atestace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů