Klauzurní zkouška 3

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302KLZ3 zkouška 1 12 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hana JAROŠOVÁ, Pavel MAREK, Bohdan SLÁMA

Obsah

Klauzurní zkouška je vyvrcholením celoroční práce studenta. Student prezentuje svá klauzurní cvičení (scénář k absolventskému filmu, krátký film) před pedagogy a ostatními spolužáky, obhajuje svůj záměr a to, jaké zvolil výrazové prostředky k vyjádření svého záměru.

Výsledky učení

●Student dokáže veřejně představit své dílo

●Student je schopný vést dialog s odbornou komisí o svém díle a zvládá srozumitelně hájit svá rozhodnutí

●Student přijímá kritickou reflexi svého díla

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Vhodnou literaturu doporučuje pedagog na základě konkrétních potřeb studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Prezentace klauzurních cvičení a jejich obhajoba.

Poznámka

Zapojení garanta : Vedení klauzurního dne, atestace.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů