Vývoj celovečerního filmu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302VCF zápočet 2 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA, Karla STOJÁKOVÁ

Obsah

Vývoj kinematografického díla zásadně ovlivňuje jeho výslednou podobu a hlavně kvalitu.

Na vývoji celovečerního filmu se podílejí primárně 3 profese, které spolu vytváří kreativní trojúhelník: producent, scenárista a režisér. Ti spolu sdílí vizi budoucího kinematografického díla a skrze vývoj jej připravují k realizaci. V širším pojetí je tedy vývoj první fází v procesu tvorby kinematografického díla.

V předmětu Vývoj celovečerního filmu se zaměřujeme na tuto fázi ze všech 3 hledisek – producentského, scenáristického i režijního. V rámci jednoho předmětu dochází k přirozenému propojení studentů i pedagogů 3 kateder FAMU – katedry hrané režie, katedry scenáristiky a dramaturgie a katedry produkce.

Společně procházíme již realizované projekty, na kterých si tuto spolupráci ukazujeme, protože neexistuje jediná správná cesta. Na základě těchto rozborů dochází k diskuzi. Studenti si přináší své projekty celovečerního filmu a dochází k praktickému vedení vývoje, ukázání možné cesty dramaturgické, režijní, i produkčně-producentské.

Hosty semináře jsou často etablované a dlouhodobě spolupracující skupiny producentů, režisérů a scenáristů, kteří rozebírají své projekty formou case studies a konzultují studentské projekty.

Výsledky učení

Student rozumí rozložení rolí ve vztahu producent – scenárista – režisér v praxi.

Student chápe (nejen) dramaturgickou úlohu producenta v průběhu vývoje.

Student se orientuje ve všech fázích vývoje celovečerního hraného filmu.

Student má dobré povědomí a orientuje se v relevantních českých i zahraničních institucích umožňujících financování vývoje a výroby celovečerního hraného filmu, chápe význam koprodukce, roli vývojových workshopů, koprodukčních fór i nezbytnost dobré producentské rozvahy ohledně cílového publika filmu.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

https://fondkinematografie.cz/

https://www.mediadeskcz.eu

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na semináři 75%, seminární práce.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů